मास्टरस्ट्रोक, त्याग, काय…. ??

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांणी बुधवारा रातीं साडेणवांक राजिनामो दिता, अशें जाहीर केलें आनी म्हाआघाडी सरकार कोसळ्ळें. तेन्ना शिंदे गटाक घेवन भाजपा सरकार स्थापन करतली आनी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जातले, अशें सगल्यांक दिशिल्लें. पूण तांणी काल एकनाथ शिंदे हांकां मुख्यमंत्री केले आनी स्वता सरकारा भायर रावपाची घोशणा केली. तांणी मारिल्लो हो मास्टर स्ट्रोक आशिल्लो, अशी प्रतिक्रिया देशभरांतल्यान प्रसारमाध्यमांनी दिली. मात, कांय वेळान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जे. पी. नड्डा हांणी फडणवीस हांणी उपमुख्यमंत्री जावचें, अशी केंद्रीय फुडारपणाची इत्सा आशिल्ल्याचें जाहीर केलें. … आनी रोखडोच फडणवीस हांणी यु टर्न घेतलो. सांजे साडेसातांक महाराष्ट्रांतलो सत्ता संघर्श एकदांचो सोंपलो (?). शिंदे मुख्यमंत्री तर फडणवीस उपमुख्यमंत्री जाल्यात.
फडणवीस हांणी मुख्यमंत्री म्हूण शिंदे हांचें नांव मुखार केलें, तेन्ना भाजपा समर्थकांक धक्को बसलो. साहजिकूच आसा. कारण भाजपा कडेन सगल्यांत चड आमदार आसात. कांय खिणा भितर तांकां पदाचो मोह ना, शक्य आसूनय तांणी तें घेतलें ना, अश्यो प्रतिक्रिया खाची कोनशांतल्यान आयल्यो. तांच्या समर्थकांनी त्याग अशा उतरांनी त्या निर्णयाक येवकार दिलो, तर कांय विरोधकांक तो डॅमेज कंट्रोलाचो भाग दिसलो. उद्धव ठाकरेन पयर रातीं लोकांचे भावनेक हात घालपी भाशण केल्लें. देखून तांकां सहानुभूती मेळिल्ल्याचें जाणवतालें. हेवटेन फडणवीस अडीच वर्सां मुख्यमंत्री पदा खातीर खटपट करतात, अशें चित्र निर्माण जाल्लें. अर्थांत सरकाराच्यो चुको दाखोवन ताचे आड आवाज काडप हें विरोधी पक्षाचें कामूच. काल निमण्या खिणाक फडणवीस हांणी आपणाक पद नाका, आपूण पक्षाध्यक्ष म्हूण काम करपाकूय तयार आसां, अशें म्हणिल्ल्याची खबर कांय चॅनलांनी दिल्ली. जायत्या फुडाऱ्यांनी मोह टाळिल्ले खातीर तांची तुस्तय केल्ली. हे मोदी हांचे सिद्धांत. तत्वां पयलीं आनी सत्ते खातीर मात्तूय आस, हाव ना, अशी प्रतिक्रिया परेश रावळ हांणी उक्तायिल्ली. उपरांत निर्णय घुंवलो आनी श्रेश्ठींच्या विनवणी (काय आदेश?) वयल्यान तांणी मंत्रीमंडळांत वचपाचो निर्णय घेतलो. महाराष्ट्र आनी मराठी मनशांच्या हिताचे नदरेन तांणी उपमुख्यमंत्री पद स्विकारिल्ले खातीर सगल्यांनी फडणवीस हांकां परबीं दिल्यांत.
महाराष्ट्राचे उदरगती खातीर आतां नेटान वावुरपाची संद शिंदे आनी फडणवीस हांकां आसा. अडेज वर्सां तांणी ज्या निर्णयांचो आग्रो ठाकरे सरकारा कडे धरिल्लो ते चालीक लावपाची जापसालदारकी आतां दोगांयच्या भुजांचेर येवन पडल्या. शारांच्या नामांतरणाचेय संवेदनशील प्रस्ताव आसात. नव्या सरकारा कडेन सगल्यांचें लक्ष आसतलें. आतां ठाकरे हांची शिवसेना खंयचें पावल उखलता ताचेरूय लोकांची नदर आसतली.
कारवार पालिकेची तुस्त
केंद्र सरकार दक्षीण भारतीय राज्यांचेर हिंदी लादपाक सोदता, म्हूण कांय दिसां पयलीं कांय राज्यां बेजार जाल्लीं. देवनागरींत कितें दिसलें काय तीं विरोध करतालीं. कोंकणी, मराठीय देवनागरींत बरयतात, हें थंयच्या भाशामोगींक खबर नासतलें वा तांणी मुद्दाम दोळ्यांचेर साय हाडल्या आसतली. हालींच डझनभर लोकांनी कारवारा देवनागरी कोंकणींतल्या फलकाक काळें फासलें आनी कारवारकार खुबळले. तांणी आंदोलन करून सरकारी यंत्रणांक निवेदनूय दिलें. रस्त्या कडेचे फलक, वाट चिरे सहसा कोंकणींत दिसनात. मात कारवारकारांनी मायभाशेच्या मोगान हें काम केल्लें. आतां कारवार पालिकेन शारांतल्या सगल्या सायनबोर्डांचेर देवनागरी कोंकणीक स्थान दिवपाचो थाराव घेतला. तोय एकमतान. ते खातीर पालिकेची तोखणाय. अर्थांत ह्या थारावाक कर्नाटक सरकाराची मान्यताय मेळपाक जाय. तो मेळोवपाक कारवार ते कोची मेरेनचे कोंकणीभाशक यत्न करतले, हातूंत दुबाव ना.
आमच्या गोंयांतूय हें जावचें. कारण हांगाचे चडशे फलक इंग्लिशमय जाल्यात. कोंकणी फलक लागतात, मात ताचे वयली कोंकणी गोंयांत सोडात, जगांत खंयच कोण उलयनात. भायले कोंकणीभाशक, गोंय हें कोंकणीचें मुळपीठ मानतात. पूण कांय आडवाद सोडल्यार गोंय दिसानदीस पाश्चात्य जायत आसा, हें कोण न्हयकारचो ना. हेर भाशा म्हत्वाच्योच, पूण कोंकणी चड म्हत्वाची! बऱ्याच वर्सां फाटीं कोंकणी फलक दिसचे म्हूण आंदोलन जाल्लें. मात सरकारी कार्यालयांचे फलक सोडले जाल्यार कोंकणीक हेर कडेन स्थान ना. इमारती, आस्थापनां, बाजारांतल्या जिनसांचेर पसून इंग्लेज दिसता.