माशेल ज्येश्ठ नागरीक मंचाची जाली बसका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
माशेलः माशेलच्या ज्येश्ठ नागरीक मंचाची बसका संघाचो अध्यक्ष सदाशीव रेडकार हाचे येजमानके खाला जाली. वर्स भरयां कसल्यो कार्यावळी आयोजीत करपाच्यो हाचेर बसकेंत चर्चा जाली.
मंचाचो 20 जुलयक वर्धापन दीस मनोवप, त्या दिसा डॉ अक्षता तिळवे हाचें ज्येश्ठ नागरिकां खातीर भलायकी मार्गदर्शन शिबीर आयोजीत करपाचें थारलें. माशेल सम्राट क्लबा वतीन 8 ऑगस्टाक सांजे 4 वरांचेर मंचाच्या वांगड्यां खातीर अभंग गायन सर्तीचें आयोजन जातलें. 12 ऑगस्टाक भाऊसायब बांदोडकार हांची पुण्यतीथ पाळप आनी 1 ऑक्टोबराक ज्येश्ठ नागरीक दीस मनोवपाचें आनी त्या वेळार 10 ज्येश्ठ नागरिकांचो भोवमान करपाचें थारलें.
ज्येश्ठां खातीर सर्ती घेवप, गोंय दर्शन आनी दुबय सहल आयोजीत करप, नवीन समिती वेंपच हे संबंधीचे थाराव बसकेंत पास केले. निमाणे गोपाळ परब हाणे सगल्यांचे उपकार मानले.