माशेल अर्बन सोसायटी वतीन मानगादो शाळेक पुस्तकां आनी कपाटाची भेट

रामानंद तारी पुस्तकांचो संच पालक- शिक्षक संघाचो अध्यक्ष गणु जल्मी हाचे सुवादीन करतान. वांगडा विनायक नार्वेकार, प्रकाश नायक, फ्रिडा ईमा पो, सुप्रिया केरकार आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
माशेलः माशेल अर्बन सहकारी पतपुरवण सोसायटी वतीन मानगादो-खोर्ली हांगच्या प्राथमीक शाळेक पुस्तकां आनी कपाट भेटयलें. सोसायटीन कपाट आनी पुस्तकां शाळेक दिवंन समाजा विशीच्या आपल्या जापसालदारकीचें दर्शन घडयलां. अशींच समाजाक उपेगी पडपी कामां करीत रावात अशें हे कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्ल्या खोर्ली पंचायतीची सरपंच फ्रिडा ईमा पो हिणे सांगलें.
हे कार्यावळीक खासा निमंत्रीत म्हणून खोर्लीची उपसरपंच सुप्रिया केरकार, पंच वांगडी चंद्रशेखर काणकोणकार, सोसायटीचो चॅरमन अॅड विनायक नार्वेकार, व्हायस चॅरमन प्रकाश नायक, संचालक अर्जुन नायक, शांताराम वरगांवकार, सतीश नायक,रामानंद तारी, सीताराम गावडे, अॅड अर्जुन नायक, सीईओ हिराकांत नायक, फांटो प्रमुख अनंत आमोणकार  पालक- शिक्षक संघाचो अध्यक्ष गणु जल्मी हाजीर आशिल्ले.
फ्रिडा ईमा पो हिणे फित कापून कपाट मुख्याध्यापिका गीता गोडकार हिचे सुवादीन केलें. रामानंद तारीन गणु जल्मी हाचे कडेन पुस्तकांचो संच दिलो. शाळेक मजत केल्ले खातीर चंद्रशेखर काणकोणकारान माशेल अर्बनाचे उपकार मानले. विनायक नार्वेकारान सोसायटीच्या शिक्षणीक उपक्रमांची म्हायती दिली. सूत्रसंचालन वर्षा गांवकारान केलें, आर्या रामनाथकारान उपकार मानले.