माशेंच्या ऑर्थोपॅडीक मेडिकल उपकरण केंद्राचें उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः माशें- काणकोण हांगा एसएस आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयांत सुरू केल्ल्या ऑर्थोपॅडीक मेडिकल उपकरण केंद्राचें उक्तावण सभापती रमेश तवडकार हाचे हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार निराकार शिक्षणीक संस्थेचो अध्यक्ष प्रशांत नायक, प्राचार्य हेमंत कामत,  नीलेश लोलयेकार आनी आडब्रानो वाझ हाजीर आशिल्ले.
लोलयेंच्या रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स वतीन हें केंद्र सुरू केलां. आनी नीलेश लोलयेकार हांणी आपलो आजो शिवराम लोलयेकार हांचे यादस्तीक मेडिकल उपकरणां पुरस्कृत केल्यांत.  गरजू लोकां खातीर काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठाराची निवड केल्ले खातीर तवडकार हांणी क्लबाचे उपकार मानले.
ह्या केंद्रांत वॉकर, वॉटरबेड, व्हिलचॅर, वॉकिंग स्टिक्स आसात. लोकांक गरजे प्रमाण हीं उपकरणा वापरपाक मेळटलीं. तालुक्यांतल्या दरेक गरजवंता मेरेन रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्सान पावपाचो यत्न करचो अशें प्रशांत नायक हांणी ह्या वेळार मागलें. नीलेश लोलयेकारान आपले विचार मांडले.
रोटरी क्लबाच्या शरेंद्र नायक हाणे कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें आनी दर्शन प्रभुगांवकारान उपकार मानले.