माविन गुदिन्हो हांयो गोंयकारांक सौर उर्जा वापर करपाचो सल्लो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
वास्कोः लायटीच्या बिलांत वाड जाल्ल्यान आतां सौर उर्जा वापरपाक सुरवात करची असो सल्लो पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी गोंयकारांक दिला. नवें वाडें हांगच्या राष्ट्रोळी संतोषी माता देवस्थान समितीक सौर उर्जा यंत्रणा बसोवपा खातीर अर्थीक मजतीचो चॅक भेटयले उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ह्या वेळार सांकवाळची जिल्हो पंचायत वांगडी अनिता थोरात, मुरगांव पालिकेचे नगरसेवक विनोद किनळेकार आनी लियो रॉड्रिग्ज हाजीर आशिल्ले.
सौर उर्जे खातीर केल्ली गुंतवणूक ही एक फावट करपाची आसता. ही उर्जा लोकांक आपल्या घरांत वापरपाक मेळटा आनी जी अतिरिक्त उर्जा ती ग्रीडाक दिवपाक जाता. पावसाच्या दिसांनी सूर्याचो उजवाड जाय तितल्या प्रमाणांत मेळना तरी तिचो जायतो फायदो आसा. एक म्हणल्यार सरकारी वीज पुरवणेचे बील 10 टक्क्यांनी उणे जाता आनी सौर उर्जा पर्यावरण राखणे खातीर सामकी उपेगी आसा. सौर उर्जेचो वापर करपा खातीर लोकांनी आतां फुडें सरपाक जाय अशें गुदिन्हो हांणी सांगलें.
सौर उर्जा यंत्रणा बसोवपा खातीर सरकार 50 टक्के अनुदान दिता. व्हडल्या उद्देगीक आस्थापनांनी सौर उर्जा वारपाक सुरवात करपाक जाय अशें तांणी मागलें. राज्यांतल्या सगल्या पंचायत मंडळांक सौर उर्जेचो वापर करपाक आपूण सांगतलों. सरकार सध्या सौर उर्जे खातीर अनुदान दिता. मात तें सदांच मेळटलें अशें ना. तेन्ना लोकांनी सरकारी येवजणेचो फायदो घेवन स्वता पुरतें तरी उर्जे खातीर स्वावलंबी जावचें अशें तांणी सांगलें.
दाबोळी मतदारसंघांत 9 नवे ट्रान्सफॉर्मर बययले उपरांत लायटीची समस्या आसची ना अशी म्हायती तांणी दिली. साळावलीचें उदक मुरगांव तालुक्यांत जाय तितल्या दाबान येना ते खातीर 10 एमएली उदका प्रकल्प बांदून उदका पुरवणेची समस्या सुटावी करपाचें काम हातांत घेतले अशें तांणी सांगलें.