माळ वाटोवपाचें भारताचेर चेपण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पयल्यो दोन मॅची वगडायल्या उपरांत करात वा मरात स्थितींत पाविल्ल्या भारताच्या पंगडाक आयज जावपी तिसरी टी-20 खंयचेय परिस्थितींत जिखचीच पडटली. सध्या पांच टी-20 मॅचींचे माळेंत दक्षीण आफ्रिका पंगड 2-0 असो मुखार आसा.

फॉर्मा खातीर संघर्श करपी स्पिनर, ओपनर बॅट्समन ऋतुराज गायकवाड आनी धांवड्यो करपाक झुजपी स्वता मुखेली ऋषभ पंत हाचेर खर चेपण आसतलें.

सेगीत 12 टी-20 मॅची जिखून भारत हे माळेत देंविल्लो. पूण, दक्षीण आफ्रिकेच्या बळिश्ठ पंगडा मुखार भारताचें कांयच शाणपण चलूंक ना. पंताच्या फुडारपणाखाला खेळपी पंगड साबार विभागांनी संघर्श करता. माळेंतलें आव्हान कायम राखपाक ताका एका दिसा भितर हाचेर उपाय काडचो पडटलो.

पयले मॅचींत बॉलरांच्या बाबत प्रदर्शना खातीर हारलो, जाल्यार दुसरे मॅचींत बॅट्समनांनी निर्शेणी हाडली. पावर प्लेंत बरें प्रदर्शन करपाक अजून मेरेन भारताच्या बॉलरांक जमूंक ना. ईशान किशानान अजून मेरेन बरें प्रदर्शन केलां. पूण, ऋतुराजाक 23 आनी एक धांवडी करप शक्य जाल्या. फास्ट बॉलरां मुखार ताचे टॅक्निकाचेर जाणकार प्रस्न करपाक लागल्यात.

श्रेयस अय्यरान बरी सुरवात केल्या. पूण, ताका अपेक्षीत रितीन वेगान धांवड्यो करपाक जमूंक ना. ताका लागून मुखार येवपी बॅट्समनांचेर चेपण येता. हार्दिक पांड्यान पयले मॅचींत कांय आकर्शीत शॉर्ट मारिल्ले. पूण, कटकांत जाल्ले दुसरे मॅचींत तो अपेशी थारिल्लो. बॉलिंगेंत लेगीत तो अपेशी थारिल्लो.

लोकेश राहुल जखमी जाल्या उपरांत मुखेलीची जापसालदारकी सांबाळपी पंतान आतां मेरेन 29 आनी पांच धांवड्यो केल्यात. मुखेली म्हणून पंताक अजून खूब कितें शिकपाचे आसा. ताचे निर्णय चुकीचे थारपाक लागल्यात. दुसरे मॅचींत अक्षर पटेलाक दिनेश कार्तिका परस वयले सुवातेर बॅटिंगेक धाडपाचो निर्णय लेगीत चुकीचो थारला.

स्पिन विभागांत युजवेंद्र चहल आनी अक्षर पटेल हे जोडयेन निर्शेणी हाडल्या. डॅव्हीड मिलर, रासी वेन डेर ड्युसेन आनी हॅन्रीक क्लासेन सारक्या बॅट्समनांनी तांच्या आड सहज रितीन धांवड्यो केल्यात. आयचे मॅची खातीर हातूंतल्या एकल्याक भायर बसोवपाची शक्यताय आसा. मध्यमगतीचो बॉलर भुवनेश्वर कुमाराक सोडलो जाल्यार भारताच्या हेर बॉलरांक विकेटी घेवपाक अपेस आयलां. पूण, माळ वाटोवपाक सगल्यांकूच बरें प्रदर्शन करचें पडटलें.

दुसरे वटेन दक्षीण आफ्रिकेन सगल्या विभागांनी बरें प्रदर्शन केलां. ताचे बॉलर विकेटी घेतात जाल्यार बॅट्समन बऱ्यो भागिदाऱ्यो करतात. पयले मॅचींत मिलर आनी ड्युसेन हांणी जबरदस्त भागिदारी करून भारताच्या तोंडांतलें जैत ओडून काडिल्लें.

दुसरे मॅचींत क्लासेनान 81 धांवड्यांची खेळी केल्ली. बॉलिंग विभागांत कगिसो रबाडा, अॅन्रिक्स नोत्र्जे आनी वेन पर्नेल बरें प्रदर्शन करीत आसात.