माल्दोवा आनी रोमेनिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मोल्दोवा हो देश सोवियत संघांतल्यान 1991 वर्सा मुक्त जालो. रोमेनिया ह्या देशाचेर कम्युनिस्ट हुकुमशा निकोलाय च्यावुशॅस्को हांणी सुमार 20 वर्सां सत्ता चलयल्ली. 1989 वर्सा ह्या कम्युनिस्ट हुकुमशाची सत्ता सोंपली आनी रोमेनिया देश मुक्त जालो. हे दोनूय देश रशियेचेर निंबून आसात. तंत्रगिन्यान, गॅस आनी तेल हाची गरज भागोवंक ह्या देशांक रशियेचो आदार लागता. मोल्दोवा हो देश उक्रेन आनी रोमेनियाच्या मदीं आसा. रोमेनिया देशाचे दक्षीण-पूर्व वटेन ब्लॅक सी आसा, दक्षिणेक बल्गेरिया, दक्षीण-पश्चीम वटेन सर्बिया आनी पश्चिमेक हंगेरी हे देश आसात. आकाराचे बाबतींत रोमेनिया मोल्दोवा परस खूब व्हड देश.
मोल्दोवा – पश्चिमी युरोपांतल्या बल्कान वाठारांत येवपी हो एक देश. किशिनोव ही मोल्दोवाची राजधानी. रानां, द्राक्षांचे मळे, दोंगुल्ल्यां खातीर ह्या देशाची वळख आसा. पूण पर्यटनाचे नदरेन, युरोपांतल्या हेर देशांचे तुळेंत मोल्दोवा देशाक भेट दिवपी पर्यटकांचो आंकडो खूब कमी आसा.
मोल्दोवाचीं झाडां-पेडां – उत्तर आनी मध्य मोल्दोवा हे रानां वाठार आसात. मध्य कोडरी हिल्स वाठारांत हॉर्नबीम, ओक, लिंडन, मेपल, रानवटी चॅरी हे सारकिलीं वेगवेगळीं झाडां-पेडां मेळटात. मोल्दोवाची सुमार 75 टक्के जमीन काळी माती आसा आनी खूब सुपीक अशी ही माती. द्राक्षां पसून वायन आनी सूर्यफुलाचें उत्पादन मोट्या प्रमाणांत जाता. तशेंच कांदे, टमाट, गाजर, कोबी, तवशीं, दुदयांची लागवड जाता.
उद्देग – मोल्दोवांतलो चडसो लोक शेतीचेर निंबून आसा. यांत्रीकृत शेती पद्दत वापरून शेता संबंदीत चडशीं कामां मशिनांच्या आदारान जातात. चडशा पिकाची निर्यात करून शेतकारांक येणावळ मेळटा. मोल्दोवा हो रानां वाठार आशिल्ल्यान, लाकडांची पुरवण करूंक सुमार दोन-तृतियांश रानां वांटो राखीव दवरला. लाकडाचो वापर उर्जे खातीर करतात. न्हंयो आनी तळयो मोल्दोवांत आशिल्ल्यान नुस्तेमारी वेवसायाचेर जायते लोक आपलें पोट भरतात.
रोमेनिया – दक्षीणपूर्व युरोपांत रोमेनिया देश आसा. बुखरॅस्ट हें रोमेनियाचें राजधानी आनी सगळ्यांत मोटें शार. शिक्षण, पर्यटन, संशोधन, तंत्रगिन्यान, भलायकी, कला, खेळ, राजकारण, मनरिजवण ह्या मळांचेर हें मुखेल शार थरलां. रोमेनियांत पोरण्यो आनी नव्यो इमारती आशिल्लीं जायतीं शारां आनी नगरां आसात. सिब्यू नगर 12व्या शेंकड्यांत सोदून काडिल्लें. एका काळार हें नगर युरोपांत अर्थीक नदरेन म्हत्वाचें आशिल्लें. ह्या नगरांत 19 वेपारी संघ आसात.
ट्रांसिल्वेनिया – 20 व्या शेंकड्यांत ट्रांसिल्वेनिया रोमेनियाचो भाग जालो. ताचे पयलीं, ट्रांसिल्वेनिया वाठार हंगेरी आनी ओटोमन राजवटीचो भाग आशिल्लो. ट्रांसिल्वेनियाचेर सॅक्सन म्हणल्यार जर्मन परंपरेचो प्रभाव जाल्लो दिसता. ट्रांसिल्वेनियाच्या कितल्याशाच गांवांनी पोरण्या काळांतल्यो सॅक्सन इगर्जो पळोवंक मेळटात. ‘ब्रॅन कासल’ हो मोटो किल्लो पर्यटकां मदीं खूब लोकप्रिय आसा. ह्या किल्ल्यांत ड्रॅकुला रावता ही ब्रॅम स्टोकर हाची काल्पनीक कथा बरीच गाजल्या.
रोमेनियाची संस्कृताय – रोमेनियाचे लोक रोमेनियन ही भास उलयतात. ताचे सयत, फ्रँच, इटानियन आनी स्पॅनिश ह्यो भाशा ह्या देशांतले लोक उलयतात. हंगेरी आनी रोमा अल्पसंख्यांक लोक ह्या देशांत रावतात. हंगेरीचे चडशे लोक ट्रांसिल्वेनिया वाठारांत रावतात. रोमेनियांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळी संस्कृताय दिश्टी पडटा. ट्रांसिल्वेनिया आनी बॅनट ह्या क्षेत्रांचेर ऑस्ट्रिया आनी हंगेरीची राजवट आशिल्ल्यान वस्तूशिल्पकलेचेर ते संस्कृतायेचो प्रभाव दिसता. उक्रेन आनी रशियेक लागीं आशिल्ल्यान रोमेनियाचे संस्कृतायेचेर ह्या देशांचो प्रभाव दिसता.
खाणां-जेवणां – मोल्दोवा आनी रोमेनियाचीं खाणां-जेवणां कांय प्रमाणांत समान आसात. मांस, बटाट, कोबी आनी कड्डणां ह्या देशांच्या खाणांनी चड प्रमाणांत मेळटा. ग्रीक, पोलीश, उक्रेन, रशिया तशेंच ओटोमन खाणां-जेवणांचो ह्या देशांच्या खाणां-जेवणांचेर प्रभाव दिसता. रोमेनिया देशांतले लोक सूप चड प्रमाणांत पितात. ह्या देशांत सुपाक शोरबा म्हणटात. मीच हो पारंपारीक पदार्थ बीफ, पोर्क हाचे पसून तयार करतात. सर्माले, बेकन आनी चीज, ममलिगा हे रोमेनियांतले कांय लोकप्रिय पदार्थ.

स्नेहा सबनीस
9923633789