मायमोळें तळ्यांत उदक वचपाक वाट

मायमोळें तळ्यांतले पर्णवनस्पती मदल्यान उदक वचपा खातीर तयार केल्ली वाट. (अक्षंदा राणे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: पावसांत विवीध वाठारांतल्यान येवपी उदकाक वचपा खातीर रोखडीच वाट मेळचे खातीर मायमोळें तळ्यांत वाट केल्या. सांकोवाचे दोनूय वटेनचो गाळ उसपला. ताका लागून पावसांत उदक सुरळीत वचपा खातीर मजत जातली. हेर वाठारांतल्या गटारांतलो गाळ उसपपाचें काम पुराय जावपाक पावलां. गटारांतलो गाळ उसपिल्ले खातीर नागरिकांनी समाधान उक्तायलें. 

हांगच्या कांय वाठारांनी तशेंच व्हाळांनी पावसाचें उदक सांठून उरचें न्हय म्हणून उपाय येवजण राबयल्या. मुरगांव पालिका, उदकास्त्रोत विभागा वतीन व्हाळ, गटारां नितळ करपा खातीर पयलींच पावलां उबारल्यां. हांगच्या मायमोळे तळ्यांत बायणा, मांगोरहील आनी आशिकुशीकच्या गटारांतलें घाणयारें उदक तशेंच पावसाचें उदक येता. थंयच्यान तें गोवा शिपयार्ड लागसारच्या गटारांतल्यान खाडीक वचून मेळटा. सांकोवांतल्यान उदक योग्य तरेन वचचें म्हणून साकोवांचे दोनूय वटेनचो गाळ उसपपाचें काम पुराय केलें. 

मायमोळे तळ्यांत व्हडा प्रमाणांत पर्णवनस्पत आसा. ताका लागून ती कांय प्रमाणांत काडून उदक वचपाक वाट तयार केल्या.