मायकल लोबो हांकां ‘दृश्टी’ कडल्यान नोटीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः मरीन, जीवरक्षक आनी दर्यादेग वेवस्थापन सेवा हे संस्थेन विरोधी पक्ष फुडारी आनी आमदार मायकल लोबो हांकां एस एम जोशी असोसिएशना वतीन नोटीस धाडल्या. लोबो हांणी विवीध भौशीक केल्लीं खुबळावन ङालपी विधानां तशेंच दर्यादेगे वयली सुरक्षा आनी जीवरक्षक सेवेंत आडखळ हाडिल्ल्याचो यत्न केल्ल्यान तांकां ही नोटीस धाडल्या.

लोबो हांणी जीवरक्षकांक सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचें फटीचें हांसय आनी खुबळावन घालपी विधानां करून काम बंद करपाक उर्बा दिल्ल्यान जीवरक्षकांक संपार वच्चें पडिल्लें. ताका लागून जीवरक्षक सेवा कांय काळ बंद पडिल्ली. ही एजन्सी जीवरक्षकांचें शोशण करता, अस दावो लोबो हांणी केला, पूण प्रत्यक्षांत जीवरक्षक आनी हेर कर्मचाऱ्यांक दितात तें मानधन कबलातींत सांगिल्ले परस चड आसा, अशें दृश्टीचें म्हणणें आसा. नोटिशेंत म्हणलां, कांय म्हयन्यां आदीं जीटीडीसीन सिकेरी आशिल्ल्या आग्वाद  किल्ल्या वयले बंदखणीच्या जिर्णोद्धाराचें काम हातांत घेतिल्लें. आग्वाद बंदखण आनी संग्रहालयाचे देखरेखी खातीर सरकारान कंत्राटदाराचें शॉर्टलिस्ट केल्लें. आमदार लोबो हांणी त्या वेळार कसलीच हरकत घेवंक ना, पूण दृश्टी विशीं चुकीचीं आनी अपमान करपा सारकीं विधानां केलीं, ताका लागून एजन्सीचे प्रतिश्ठेचेर परिणाम जालो. हाका लागून लोबो हांणी दृश्टीची जाहीर माफी मागची. तशें केलें ना जाल्यार दृश्टीक मानहानी खातीर दिवाणी तशेंच फौजदारी कारवाय करची पडटली.