माणिकम टागोर गोंंय काँग्रेसीचे प्रभारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हादयचे फांटभुंयेर दिनेश गुंंडू राव हांंचे प्रभारीपद काडलें

पणजी : म्हादयच्या उदका वेल्यान गोंंय आनी कर्नाटका मदीं वाद सुरू आसतना दिनेश गुंंडू राव हांंकां गोंंयच्या प्रभारीपदांतल्यान मुक्त करपाचो आदेश जारी जाला. माणिकम टागोर हे गोंंय काँग्रेसीचे नवे प्रभारी आसात. दिनेश गुंंडू राव हांंचे कडेन तामीळनाडू आनी पुडुचेरीची प्रभारी पदाची जापसालदारकी कायम आसतली.

अ. भा. काँग्रेसीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल हांंणी हो आदेश जारी केला. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमीत पाटकार हांंणी माणिकम टागोर हांंकां परबीं दिल्या. माणिकम टागोर हे पयली तेलंंगणाचे प्रभारी आशिल्ले. तेलंगणाच्या प्रभारीपदांतल्यान मुक्त करतनाच तांंचे कडेन गोंंयची जापसालदारकी दिल्या. दिनेश गुंंडू राव हांंची गोंंयच्या प्रभारीपदा वेल्यान मुक्त करपाचो आदेश जारी जाला. तेलंंगणाच्या प्रभारीपदाचेर माणिकराव ठाकरे हांंची नेमणूक जाल्या. सगले आदेश एक बरोबर जारी जाल्यात.

दिनेश गुंंडू राव हे कर्नाटकांतले फुडारी आसात. कर्नाटकांत आतां विधानसभेच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. केंद्र सरकारान कळसा – भांडुरा प्रकल्पच्या आराखड्याक मान्यताय दिल्ल्यान वातावरण पेटलांं. कर्नाटकांतल्या सगल्या राजकी पक्षांंचो कळसा – भांडुरा प्रकल्पाक तेंको आसा. गोंंयच्या सगल्या पक्षांंचो कळसा – भांडुरा प्रकल्पाक विरोध आसा. हे फांटभुंयेर गोंंयच्या प्रभारीपदाचेर दिनेश गुंंडू राव हांंकां दवरप आडखळीचें थारपाची शक्यताय आसा. ही शक्यताय मतींत घेवन दिनेश गुंंडू राव हांंकां गोंंयच्या जापसालदारकींतल्यान मुक्त करपाचो निर्णय जाला.

हालींच जाल्ले विधानसभा वेंचणुके वेळार दिनेश गुंंडू राव हे गोंंयचे प्रभारी आशिल्ले. काँग्रेसीचे फुडारी पी चिदंंबरम हे रणनिती मुखेली आशिल्ले. चार म्हयन्या पयली काँग्रेसीच्या 8 आमदारांंनी वेगळो गट स्थापन करून भाजपांत प्रवेश केलो. ह्या वेळार दिनेश गुंंडू राव हेच प्रभारी आशिल्ले. आमदार काँग्रेस पक्षांत रावचे म्हूण तांंणी बसका घेवपा सयत आपले परीन यत्न केल्ले. दिनेश गुंंडू राव हांंचे कडल्यान बरेच कितें शिकपाची संंद मेळ्ळी, अशें अध्यक्ष अमीत पाटकार हांंणी सांगलें.