सैमाची संतुळा राखपा खातीर दरेकान एक रोपटें लावप गरजेचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जसपाल सिंग ः सांग्यार मनयलो वनमहोत्सव

सांगें ः सैमाची संतुळा राखपा खातीर दरेकान एक रोपटें लावप गरजेचें. लायिल्लें तें रोपटें जगपा खातीर ताका योग्य तें सारें-उदक मेळटा हाचीय खात्री करूंक जाय अशें गोंयचे पुलीस उपमहानिरिक्षक जसपाल सिंग हांणी सांगलें.
खरगटे घाटी सांग्या वयल्या भारतीय राखीव बटालियन चंद्रेश्वर कॅम्प आवारांत वनमहोत्सवा निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत रोंपटें लायतकच ते उलयताले.
ह्या वेळार तांचे वांगडा जाॅर्ज बाॅस्को, सुदेश नार्वेकार, केपेंचे उपअधिक्षक निलेश राणे, अभिषेक धनिया आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले.
रानां बोडकीं जाल्यांत. कारणां कसलींय आसूं, झाडां मारपाचो वावर नेटान चालू आसा. अश्या वेळार नवीं नवीं रोपां लावपाची गरज आसा. रानां मारिल्ल्यान ताचो परिणाम पर्यावरणाचेर जाता अशें जसपाल सिंग हांणी सांगलें.
वनमहोत्सव ही संकल्पना खूब बरी. पूण हो वनमहोत्सव एकाच दिसा पुरतो उरूंक जायना. वनमहोत्सवांत लायिल्लें रोपटें एक ल्हान भुरगें अशें समजूंक जाय आनी तें वाडोवंक जाय. तें आपलें कर्तव्य अशें जण एकल्यान समजूंक जाय अशें सिंग हांणी म्हणलें.
गोंयांत गुन्यांव कित्याक वाडटात अशें विचारलें तेन्ना तांणी गुन्यांव वाडूंक नात, ते उणे जाल्यात अशी जाप दिली. गोंयांत गुन्यांव उणे जावचे खातीर पुलिसांनी समाधान नांवाचो उपक्रम सुरू केला आनी ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. दर शेनवारा अश्यो कार्यावळी जातात आनी ह्या कार्यावळींक नागरीक गाराणीं घेवन येतात आनी पुलीस अधिकारी त्यो सुटाव्यो करतात अशेंय तांणी सांगलें.
चंद्रेश्वर कॅम्प आवारांत ह्या वेळार विंगडविंगड तरेचीं सुमार दोनशीं रोपटीं लायलीं.