माऊली देवस्थानाचो आयतारा भजनी सप्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशेंः वारखंड- पेडणे हांगचे श्री देव माऊली देवस्थानाचो वर्सुकी आषाढी एकादशीचो भजनी सप्ता आयतार 10 आनी सोोमार 11 जुलयाक जातलो. देड दिसाच्या ह्या सप्ताची सुरवात आयतारा सकाळीं 10.30 वरांचेर रवळनाथ देवाच्या मांगरा कडल्यान जातली. मिरवणूक भावीक देवळांत येतले आनी श्री विठ्ठल, रखुमाईची पूजा करतले. दनपारां 12 वरांचेर भजनी सप्ताक सुरवात जातली.
कडसरे, नान्याचे पाणी, विठ्ठलदेवी ह्या वाड्यावयले भजनी कलाकार आपापल्या पारांतल्यान भजना सादर करतले. रातीं 8 वरांचेर पांडुरंग राऊळ हांचो पंडड भजन सादर करतले. 10.30 वरांचेर कृष्णा च्यारी आनी वांगड्यांची कार्यावळ जातली. सोमाराक दनपारां सप्ताचो समारोप जातलो.