मांद्र्यांत माळरानाक उजो दवरूख संस्थेन लायिल्ली हजारांनी झाडां हुलपलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः मांद्रें जुनसवाडा हांगा दोंगोर वाठारांतल्या माळरानाक उजो लागून हजारांनी झाडांक हुलोप लागलो. ल्हान झाडां करपून गेलीं. पेडणे पुलीस स्टेशनांत उज्याची कागाळ केल्या. थळावो आमदार जीत आरोलकार हांण उजो लागल्ल्या वाठाराची पळोवणी करून उजो लागपाक कारण आशिल्ल्या कंत्राटदारा आड कागाळ नोंद करपाक पेडणे पुलिसांक सांगलां.
जुनसवाड्यार सरकारी मालकीची सुमार साडेसात लाख चौखण मीटर जमीन आसा. तातूंतल्या सुमार तीन हजार चौखण मीटर सुवातेंत वीज खात्याचें उपविभागीय कार्यालय जावपाचें आसा. ही सुवात सरकारान पयलीं लिजाचेर एका थळाव्या रहिवाश्याक दिल्ली. तीन वर्सां आदीं सररकारान ताचे कडल्यान ती परत घेवून पर्यटन उदरगत म्हामंडळाक दिल्ली. थंय आतां 100 कोटी रुपया खर्च करून मांद्रें मतदारसंघा खातीर खासा वीज केंद्र उबारपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. पुराय सुवातेंत दवरूख हे पर्यावरण मोगी संस्थेन वट्ट 70 हजार झाडां जैवविविधताय म्हामंडळाच्या आनी राना खात्याच्या सहकार्यान लायिल्लीं.
वीज उपकेंद्र जावपाची सुवात नितळ करपाचें काम पणजेच्या एके खाजगी संस्थेक दिलां. तांणी मंगळारा (17 मे) सकाळीं स कामगारांक धाडून थंय आशिल्लीं झोपां मारपाचे काम सुरू केल्लें. दनपारां कामगारांनी सुकल्ल्या तणाक उजो लायलो आनी वताच्या कडार आनी वाऱ्यान तो सगले कडेन पातळ्ळो आनी देवरूख संस्थेन लायिल्ली झाडां हुलपून करपलीं. देवरूखच्या पदाधिकाऱ्यांक हे पळोवनजो जावून तांच्या दोळ्यात दुकां आयलीं.
उज्याची  खबर रानां खात्याक आनी पेडणे पुलिसांक दितकूच तांणी उजो पालोवपी दलाक खबर दिवून जवान उजो पालोवपी बंब घेवन आयले मात उजो लागला थंय वचपाक रस्तो नाशिल्ल्यान तांकां कांय करनास्तना परत येवचें पडलें.
आमदार जीत आरोलकार हांणी जमीन नितळ करचे पयलीं कंत्राटदारान थळाऴ्या पंचायत मंडळाक तशेंच वीज  खात्याक कळयनास्तना काम सुरू केलें. ताच्या घाळपणाक लागून झाडां जळ्ळीं अशें सांगलें. ताचे आड कारवाय करपाक आपणे पुलिसांक सांगलां अशें तांणी सांगलें. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कितलीं झाडां करपल्यांत, कितली मारून उडयल्यांत हाोच पंचनामो केलो. वरीश्ठ अधिकाऱ्यांक म्हायती दिवंन संबंदीत कंत्राटदाराचेर कारवाय करपाक सांगतले अशें ह्या अधिकाऱ्यांनी दवरूखच्या पदाधिकाऱ्यांक लांगलें.
गोवा फॉरवर्डाचो थळावो फुडारी दीपक कळंगुटकार,  मांद्रेची सरपंच प्रिया कोनाडकार, आदलो सरपंच महेश कोनाडकार, पंच संतोष वर्डे हांणी उजो लागल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली.