मांद्रें बाग न्हंय धडेर सुरू आशिल्ल्या कामाची जीसीझेडएम पळोवणी करतले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः मांद्रें पंचायत वाठारांत मधलामाज हांगा पाट्याचे बाग न्हंयचे धडेर सुरू आशिल्ल्या बांदकामाची मंगळाराक मांद्रें पंचायतीन नगर नियोजन खात्याच्या तंत्रीक अधिकाऱ्यांक घेवन पळोवणी केली. ह्या बांदकामा आ़़ड पेडणेच्या स्वराज संस्थेन कागाळ केल्या. न्हंयचे धेडर पुला लागीं हें बांदकाम चल्लां. ताचेर कारवाय करपाची मागणी संस्थेन पेडणेचो उपजिल्होधिकारी, मुख्य नगर नियोजक, जीसीझेडएमए आनी पंचायत प्रशासन संचालकाकडेन केल्या.
मांद्रे पंचायत प्रशासक महाले, सचीव अमीत प्रभू, टीसीपी अधिकारी आसोलकार हांणी स्वराज्य संस्थेन कामाक घेतिल्ल्या आक्षेपा संबंदी मंगळारा पळोवणी केली. संस्थेचे जाळवणदार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. टीसीपी पंचायतीक आपलो अहवाल सादर केल्या उपरांत फुडली पावलां घालतले अशें संस्थेचो अध्यक्ष किशोर शेट मांद्रेकार हांणी सांगलें.
न्हंयचे सामके धडेर बांदकाम सुरू आशिल्ल्यान गोंय दर्या देग विभाग वेवस्थापन प्राधिकरणा कडेन कागाळ (जीसीझेडएमए) केल्ली. ताका लागून मंगळारा पळोवणी केली, फुडली पळोवणी जीसीझेडएमए वतीन 8 जुलयाक करतले अशें ताचे वांगडी सचीव दशरथ रेडकारा हांणी कळीत केला. सगल्या यंत्रणेच्या अहवाला उपरांत फावो ती कारवाय करपाची मागणी करतले. मांद्रें पंचायत वाठारांत व्हिलाचें वादग्रस्त बांदकाम तशेंच गांवच्या हिता खातीर स्वराज संस्था सदांचे व्हडल्या प्रकल्पांक विरोध करतली अशें शेट मांद्रेकार हांणी स्पश्ट केलां.