मांद्रें उपसरपंचा वयलो अविस्वास थाराव मंजूर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: मांद्रें पंचायतीच्या राजकारणांत दर दिसा व्हड प्रमाणांत घडामोडी घडटात. जे पद्दतीन सरपंच महेश कोनाडकार हांचे आड 24 वरां भितर अविस्वास थाराव हाडून तो मंजूर जाले उपरांत उपसरपंच चेतना पेडणेंकार हांचे आड लेगीत अविस्वास थाराव हाडून तोवूय सोमारा मंजूर केलो.

वट्ट 11 पंच वांगडी आशिल्ल्या पंचायत मंडळांत सोमारा अविस्वास थारावाचेर चर्चा जाली. हे चर्चेक उपसरपंच चेतना पेडणेंकार, महेश कोनाडकार, राजेश मांजरेकार आनी संपदा आसगांवकार हे चार पंच वांगडी गैरहाजीर रावले. ताका लागून सात आड शुन्य मतांनी हो थाराव मंजूर जालो.

सरपंच अमीत सावंत हांच्या फुडारपणा खाला सोमारा खाशेली बसका पंचायत कार्यालयांत आपयिल्ली. ते बसकेंत उपसरपंच पेडणेंकार हांचे आड हाडिल्ल्या अविस्वास थारावाचेर चर्चा जाली, अशी म्हायती सरपंच सावंत हांणी दिली.

फाटले खेपे 24 वरां भितर सरपंच महेश कोनाडकार हांचे आड वट्ट सात पंच वांगड्यांनी अविस्वास थाराव हाडिल्लो. ते उपरांत रोखडेच थळावे आमदार जीत आरोलकार हांचे वांगडा सात  पंच वांगड्यांनी रेजीच्या स्वयंभू गणपतीच्या देवळांत वचून सोपूत घेतलो आनी देवा मुखार अलिखीत कबलात केली. ते कबलाती प्रमाण अमूत सावंत हांची सरपंचपदाचेर निवड केली आनी आतां उपसरपंच म्हूण तारा हडफडकार हांची निवड निश्चीत जाल्या. अविस्वास थारावा वयले बसकेंत सरपंच अमीत सावंत, तारा हडफडकार, प्रशांत नायक, मैथिली फर्नांडीस, रॉबर्ट फर्नांडीस, मिंगेल फर्नांडीस, किरण सावंत हाजीर आशिल्ले.