‘मांडवी’ दोन वर्सा पसून बंद; अजून कर्मचाऱ्यांचे ‘सेटलमेंट’ ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कर्मचाऱ्याचीं आझाद मैदानाचेर निर्देशनां

पणजी : राजधानी पणजेंतले नामनेचे मांडवी हॉटेल बंद पडून दोन वर्सां जाली. अजून मेरेन हॉटेलांत काम करपी कर्मचाऱ्यांक भरपायेेची रक्कम दिवंक ना. ह्या कर्मचाऱ्यांनी पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां करून थकीत वेतन, ग्रॅच्युइटी आनी भविश्य निर्वाह निधी दिवपाची मागणी वेवस्थापना कडेन केल्या.
कोरोना काळांत 2019त मांडवी हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड ग्रुपान बंद केले. 2007त आपूण कामार रुजू जाल्लो. 2019 वर्सां मेरेन आपूण काम केलें. फाटल्या दोन वर्सांत जायते कर्मचारी निवृत्त जाल्यात. जाल्यार कांय जाण निवृत्त जावपाचे आसात. हॉटेलांत सुमार 200 कर्मचारी काम करताले. तातूंतल्या कोणाकूच अजुनूय थकीत वेतन, ग्रॅच्युईटी मेळूंक ना. आतां आमकां नोकरीय मेळना. आमकां हॉटेल बंद करपा पयलीं 6-7 म्हयन्यांचो पगार दिवंक ना, अशी म्हायती हॉटेलांत काम करपी कर्मचारी अच्युत धोंड हांणी दिली.
हॉटेल वेवस्थापनान आपणाक 18 म्हयन्यांचे वेतन दिवंक ना. हॉटेलाचे नोकरेचेरूय आपल्या कुटुंबाचो उदरनिर्वाह चलतालो. तरी लेगीत वेतन नासतनाय आपूण जायते म्हयने काम केलां. हॉटेल बंद करतना आमकां वेवस्थापनान विस्वासांत घेवंक ना, अशें बबन जाधव हांणी सांगलें.