मांडवी देगेवेल्यान मिरामार, कांपाल पाॅयंट ते मार्केट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

इमेजिन पणजी

पावसांत पणजी बु़डटा, बुडटा अशी खबर संवसारात पावता म्हणसर शारांतल्या मार्केटा मेरेन मांडवीचे देगेवेल्यान चलत भोंवत मिरामार सावन पावल्यार कशें? कला अकादमीचे फाटले वटेन मांडवी न्हंयेचे देगेर आनीक एक विसव घेवपाचें, कार्यावळी करपाचें थळ तयार जाता, तें पळोवचेंच.    

पणजे नवनिर्मणेत वतना मांडवीक धपको बसतलो, अशें फाटल्या सप्तकांत बरयल्लें. तेन्ना पावस पडटालो, पूण कांपाल नरीमन पाॅयटांर पर्यटक, थळाव्यांचें वचप थांबना. कांपाल नरीमन पाॅयंट आनी कला अकादमी एकठांय जातात, मदीं आशिल्ली सोंपणांची वणतय दिसना. शांतीकायेचो सैम सांगात कला अकादमी कडेन मेळटलोच, अशी आस्त बाळगीतना न्हंयेचे देगेर कांपाला वरी काँक्रिटाची वाट, काळ्या फातरांचे वंयेचे वयले वटेन जाली, अशें कला आनी संस्कृतीमंत्री सांगत व्हय?

कांपाल पाॅयटांच्या युथ हाॅस्टेल ते मिरामार दर्यादेगे मेरेन मांडवी न्हंयेंत वंये खातीर घाल्ले फातर फोडप नेटान चालू आसा. आयच्या खिणाक तोय वाठार कांपाल मुखेल पाॅयंटांचे लागीं येतलो, अशें चित्र आसा. कांपाल पाॅयंटा लागसार कला अकादमीच्या फाटल्यान फातरांचे वंये वेल्यान काँक्रिटाच्या रस्त्या सयत बांदावळीच्या निमाण्या पावंड्यार आसा. लागशिल्ल्या महावीर भुरग्यांच्या पार्काचे फाटले वटेनचो काँक्रिटाचो रस्तो बांदून जाला. ताच्या आदारान कांपाल कला अकादमी ते मार्केट पाॅयंटा मेरेन चलत वचप शक्य आसा. सकाळीं जाॅगिगांक, वाॅकिगांक वचप्यांक ह्या मार्गाचो उपेग जातलोच ते भायर कला अकादमी फाटल्यान बरोवप्यां खातीर सुविधा मेळूं येता. थंयच इफ्फीतली ‘चाय पे चर्चा’ कित्याक जावची न्हय?

खाणां- जेवणाची मांडवी ‘खाऊगल्ली’ वा अन्न महोत्सवांतल्यान अर्थिक येणावळीचीं साधनां थळाव्यांक मेळ्ळ्यार पणजेतलें अर्थकारण नव्या मोडणार कित्याक वचचें न्हय?

वीस वर्सां आदीं मांडवी देगेर टेबलटाॅप येतकच इफ्फी वेळार समेस्तांक भोंवप सोपें जाल्लें, इफ्फी गोंयांत थंयच तिगलो. पणजेचे नवनिर्मणेतल्यान फिल्म माची वा फिल्म अभ्यासक्रम शिक्षण, प्रशिक्षण, फिल्म सोसायटी मेळत व्हय? बदलांतल्यान कृष्णकक्ष कला अकादमींत आसतलो काय ना तें कळना पूण ओपन एअर थिएटरय नव्या रुपा- रंगांतल्यान समेस्तांक आपोवन घेत? इफ्फी मेरेन नवनिर्मणेतली कला अकादमी उक्ती करपाचे येत्न आसतले, पूण धा दिसां खातीर ना धांवल्यार व्हडलेंशें लुकसाण जावचें ना. गरजच पडल्यार इफ्फी मडगांव, सांखळे रवींद्र भवना मेरेन व्हरपा पासत सरकारान तयार रावचें.

नवनिर्मणेतली पणजी रातयां जावप कठीण, बेगीनबेगीन वावर केल्यार रस्त्याक फोंडकुलां पडटात, काल घाल्लो डांबर फाल्यां ना जाता. नवनिर्मणेत पणजी  खंय मेरेन धांवतली? कोयर वेवस्थापनात आनीक शिस्त कशी येतली? शारांत जावपी गाडयांची कोयंडी कमी जातली? कसिनो मांडवीचे मदले सुवातेर धुकल्ल्यात, नव्यो ताल्ल फिरपी बोटीय आयल्यात. तांचेर नदर दवरचीच. कसिनोर वचपी, व्हरपी- हाडपी टॅक्सी, बोटीं खातीर, पर्यटकांच्या येरादारीच्या साधनां पासत पाटो प्लाजा सांता मोनिका पाॅयंटार थांबो जायत?

स्मार्ट सिटी जातना पणजेतलें अर्थकारण वाराणसी, इंदुरा वटेन वचचें ही मागणी बसकांतल्यान जाल्ली. पणजेक स्मार्ट सिटी मेरेन व्हरपी, इफ्फी हाडपी आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्ष मुखेली आसतनाय पणजीच न्हय, गोंय आदर्श राज्य जावचे खातीर वावरिल्लें. त्याच वावरांतल्यान गोंय स्वयंपूर्ण जातना पणजी महापालिका स्वयंसिद्धते कडेन वता? एक पणजी स्वयंसिद्ध जाल्यार गोंय म्हान जावपाची, मडगांव ते काणकोण व्हाया सत्तरी, मोपा, फोंडा सोबीत जातलीं. पणजेवरी मार्केट व्हडा शारांक, थळाव्यांच्या उत्पादनांक बाजार मेळत?

– सुहासिनी प्रभुगांवकार