महाराष्ट्र राज्य नाट्य सर्तींत 7 मेक गोंयच्या नाटकाचो प्रयोग

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचलः महाराष्ट्र राज्य नाट्य सर्तीची निमणी फेरी 6 तें 27 मे मजगतीं कोल्हापूरच्या केशवराव भोसले नाट्यगृहांत जातली. दिसाक दोन नाटकांचे प्रयोग जातले. गोंयच्या कला अकादमीचे अ गट नाट्स सर्तींत पयल्या आय़िल्ल्या अथश्री फोंडें हांच्या “सौ” ह्या नाटकाचो प्रयोग हे सर्तींत 7 मेक सकाळीं 11 वरांचेर जातलो. सौ नाटक डॉ स्मिता जांभळे हिणे बरयलां आनी आदित्य जांभळे हाणे दिर्गदर्शीत केलां.
गोंय कला अकादमीच्या 54वे अ गट नाट्य सर्तींत पयलें आय़िल्ल्या सौ नाटकाक धा  इनामां मेळिल्लीं. 3 तें 16 एप्रील मजगतीं सौ नाटकाचें फोंड्यांत दोन आनी साखळे एक प्रयोग जालो. ताका नाटक मोगींचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्वा. सावरकरांची घरकान्न सौ यमुनाबाई हांची अव्यक्त मनोगाथा ह्या नाटकांत  डॉ स्मिता जांभळे हाणी  पितारल्या. माई सावरकार ही स्वां. विनायक दामोदर सावरकर हाची घरकान्न यमुनाबाई हांचो त्याग, पराक्रम हाची इतिहासांत तशी नोंद ना. तांच्या स्फूर्त दिवपी जिणेक वंदक करपा खातीर तांणी हें नाटक बरयलां.