महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत बेकायदो रेंवेची येरादारी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकारी यंत्रणांची आडनदर; नेम लायले खुंटयाळ्याक

म्हापशें: राष्ट्रीय हरीत लवाद आनी गोंय खंडपिठाच्या आदेशा उपरांत सरकारी यंत्रणांनी बेकायदो रेंव उत्खनना आड कारवाय सुरू केल्या. शेजारच्या राज्यांतल्यान मात नेम खुंटयाळ्याक लावन रेंवेची येरादारी सेगीत सुरूच आसा.

खंडपिठान उजरायले उपरांत गोंय सरकारच्या बंदर कप्तान, खण आनी पुलीस खात्यान गोंयांतल्या रेंव उत्खनना आड मोहीम राबयल्या. खास करून पेडणें म्हालांतल्या रेंव उत्खननाचेर लघू खनीज कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्याचो ठपको दवरून ही कारवाय करतात.

पूण गोंयांतल्या रेंव उत्खनन आनी येरादारी आड सरकारी यंत्रणेन मोहीम सुरू केली तेन्ना महाराष्ट्रांतल्या सिधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्यान गोंयांत जावपी रेंव येरादारीचेर मात सरकारी यंत्रणा आडनदर करीत आसात.

राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या नेमा प्रमाण ट्रकांतल्यान फक्त 6 मिटर (दोन ब्रास) रेंवेंची येरादारी करूंक मेळटा. 6 मिटर रेंवेंचे वजन 10 टन आसता. हे खातीर लवादाचे कचेरेंतल्यान परवानो पास घेवचो पडटा. रेंव येरादारी खातीर फक्त तीन वरांचोच हो पास आसता.

पूण महाराष्ट्रांतले रेंव येरादारी करपी लवादाचो नेम खुंटयाळ्याक लावन ही येरादारी करतात. 6 मिटराची अट आसून लेगीत ट्रकांतल्यान 10 मिटर म्हणल्यार देड ब्रास चड बेकायदो रेंवेची येरादारी करतात अशें गोंयच्या रेंव वेवसायिकांचें म्हणणें आसा.

हाचे बगर रेंवे खातीर सदर येरादारी करपी हरीत लवादा कडल्यान परवानो पास घेनात. रेंव व्हरपी ट्रकाचें वजन तपासपा खातीर गेज काटो आसता. पूण रेंव येरादारी करपी ट्रकाचें वजन तपासणी खातीर गोंयचे शिमेर खण खात्यान अशे गेज काटे उबारिल्ले नात.

पत्रादेवी आनी नागझर मार्गान बिनधास्तपणान सगले नेम खुंटयाळ्याक लावन शेजारच्या राज्यांतल्यान रेंव वेवसायीक गोंयांत बेकायदो पद्दतीन येरादारी करतात. अशें आसतना गोंयकार वेवसायिकांचेर निर्बंध आनी कारवाय कित्याक करतात असो प्रस्न ह्या वेवसायिकांनी उपस्थीत केला.