मल्लिकार्जुन म्हाविद्यालय पालक भोवमान कार्यावळींत अकल्पिता देसायाचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः देळें- काणकोण हांग्चा ज्ञान प्रबोधिनी मंडळाच्या श्री मल्लिकार्जुन आनी चेतन मंजू देसाय म्हाविद्यालयाच्या वर्सुकी पालक भोवमान कार्यावळींत कोंकणी विषयाची निवृत्त प्राध्यापिका अकल्पिता राऊत देसाय हांचो भोवमा केलो. मंडळाचे अध्यक्ष चेतन देसाय, उपाध्यक्ष के बी गांवकार, सचीव मंजुनाथ देसाय, भांडारी राजेंद्र देसाय आनी म्हाविद्यालयाचो प्राचार्य डॉ मनोज कामत हांणी देसाय हांचो भोवमान केलो.
पालक भोवमान कार्यावळीक अकल्पिता राऊत देसाय मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्ली. मंडळाची नवी कार्यकारिणी स्थापणूक आनी के बी गांवकार कृतज्ञता अशें हे कार्यावळीचें स्वरुप आशिल्लें. म्हाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ मनोज कामत हांणी म्हाविद्यालय हें शिक्षणाचें केंद्र तशेंच मोग, संस्कृती, आपुलकी आनी संघटीतपणाचें देवप- घेवप करपाचें केंद्र आसा अशें सांगलें. गुणवान विद्यार्थी आनी पालकांचो भोवमान फकत मल्लिकार्जुन म्हाविद्यालयांत करतात असो दावो तांणी केलो.
अकल्पिता राऊत देसाय हांणी अध्ययन आनी अध्यापनाच्या  आपल्या प्रवासाची म्हायती दिली. येसा खातीर खर परिक्षम घेवपाची गरज आसता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार इतिहास आनी मराठी विशयांयें शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती जाहीर  केली. कार्यावळीचें सूत्रसंचालन पालक-शिक्षक संघाची सचीव डॉ रुपा च्यारी आनी डॉ मिथील फळदेसाय हांणी केलें.