मल्टी अॅक्सल ट्रकांक लागून अनमोडांत येरादारीक आडमेळे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
बेळगांवः चोर्ला घाटांत रस्तो सारको करपाचें काम चलिल्ल्यान गोंय सरकारान थंय अवजड वाहनांक येरादारी करपाक बंदी घातिल्ल्यान हे मल्टी अॅस्कल ट्रक आतां अनमोड घाटांतल्यान वचपाक लागल्यान थंयचे येरादारीक आडमेळे येवपाक लागल्यात.
चोर्ला घाटांत अवजड वाहनांत 4 तें 11 मे मजगती येरादारी करपाक सध्या बंदी आसा, ते खातीर अवजड ट्रक सध्या अनमोड घाटांतल्यान गोंय आनी गोंयांतल्यान बेळगांवा वतात. कारवारच्या जिल्हो प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय म्हामार्ग प्राधिकरणान ह्या ट्रकांक अनमोडांतल्या वचपाक बंदी घातल्या. ताका लागून अवजड ट्रकांच्या ड्रायव्हरांक कारवार मार्गान गोंयांत आनी बेळगांवांत वच्चे पडटा.
अवजड ट्रकांक काणकोण- कारवार- धारवाड ह्या मार्गान बेळगांवांत येवचें पडटा. ते खातीर तांकां सुमार 80 किलोमीटर अंतर चड लागला. डिझेलाच्या वाडल्ल्या मोलाक लागून सध्या माल ट्रक येरादारीचें भाडें लेगीत व्हडा प्रमाणांत वाडलां. गोंय सरकारान चोर्ला घाट रस्त्याची दुरुस्ती जाता तितल्या बेगीन करची अशी मागणी ट्रक फ्लीट धनी समीर शिंगली हांणी केल्या.
कारवार जिल्हो प्रशासनान अनमोड घाटांतल्यान वचपाक बंदी घातल्या हें खबर नाशिल्ले ट्रक अनमोड मार्गान येतात तेनना तांकां अनमोड चेक पोस्टार आडायतात आनी परत धाडटात. हाका लागून ट्रक ड्रायव्हरां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या.