मराठी-कोंकणी वाद आमकां परतून नाकाः मावजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फुडले संमेलन गोंयांत आयोजीत करपाचीय मागणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः भाशा मनशांक जोडपी दुवो आसता. गोंयांत हाचे मुखार आमकां मराठी-कोंकणी वाद नाका. ह्या दोन भाशांतलो वाद-संवाद सोडोवप गरजेचें. ताका लागून अखील भारतीय साहित्य म्हामंडळान फुडलें मराठी साहित्य संमेलन गोंयांत आयोजीत करचें. आमी सगले जाण एकठांय येवन हें संमेलन येसस्वी करून दाखयतले, असो ठाम निश्चेव अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ह्या नात्यान उलयतना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक दामोदर मावजो हांणी उक्तायला.
कौतीक राव ठाले पाटील हांणी केल्ल्या दाव्याक जाप दितना, थॉमस स्टिफनान गोंयांत आयले उपरांत पयलीं साहित्य लासून उडयलें. ते उपरांत तांणी गोंयांतले सुशिक्षीत, उच्चशिक्षीत ब्राह्मणां कडल्यान मराठींत ख्रिस्तपुराण बरोवन घेतले. पूण हे ख्रिस्तपुराण गोंयकार जनतेच्या माथ्या वयल्यान वता, अशें मतींत आयले उपरांत तांणी ते थळाव्या भाशेंत बरोवपाक सुरवात केली. ते उपरांत स्टिफनान एकूय पुस्तक मराठींत बरोवंक ना, असो दावो मावजो हांणी केलो.
पोर्तुगिजांनी 1684त कायदो करून गोंयांत कोंकणीचेर बंदी घातली. ते उपरांत सुमार 300 वर्सां गोंयांत कोंकणीचेर बंदी आशिल्ली. इतलो वायट प्रसंग जगांतल्या खंयचेच भाशेचेर येवंक ना, अशें मावजो हांणी म्हणलें.
कोंकणी तुमी मराठीची बोलीभाशा मानतात, जाल्यार तेच भाशेंतल्यान बरोवपी म्हजे सारक्या लेखकांक आक्षेप कित्याक घेतात? असो प्रस्न उपस्थीत करून आपूण देशांतल्या बोलींची खोस घेवपाक शिकपाक जाय, अशें तांणी म्हणलें.
हालींच आपल्या प्रकाशीत जाल्ल्या कोंकणी पुस्तकाची प्रस्तावना मराठींत आशिल्ल्याचेय तांणी उपस्थितींच्या नदरेक हाडून दिले आनी कोंकणी-मराठी वादाचेर चड उलोवप टाळ्ळे.