मयेंची पुरायेन उदरगत करतलों 

नवी उदकाचीं पायपां घालपाच्या कामाचो शुभारंभ करतना आमदार प्रेमेंद्र शेट. वांगडा सरपंच मोहिनी जल्मी, उपसरपंच सुनील वायंगणकार, पंच वांगडी स्वप्नील फडते, उमाकांत परब गांवकार, उज्वला बेतकीकार, महेश सावंत, अंकिता नावेलकार आनी हेर. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रेमेंद्र शेट: पिळगांवां देड कोटी रुपया खर्चून नवीं उदकाची पायपां घालपाच्या कामाचो शुभारंभ 

दिवचल: मयें मतदारसंघांतले लोक कसलेच मुळावे गरजे पसून पयस उरचे न्हय हें आमचें पयलें प्राधान्य. मुयेंची पुरायेन उदरगत जावची देखून रस्तो, उदक आनी वीज अश्या सुविधां कडेन खरपणान लक्ष दिता. मतदारसंघाची उदरगत करतना हांगच्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपाक सरकारा मुखार आडखळून पडिल्ल्या सगळ्या कामांच्या फायलींचेर लक्ष दिवपाचें काम सुरू आसा. ह्या कामांक सरकार, मुख्यमंत्री आनी संबंदीत खात्याच्या मंत्र्यांचो बरो तेंको मेळटा अशें मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी पिळगांवां स्पश्ट केलें. 

  पिळगांवां जंक्शनाचेर बागवाडो, माठवाडो आनी सारमानस वाठारांत भौशीक बांधकाम खात्या वतीन नवीं उदकाचीं पायपां घालपाच्या कामाचो शुभारंभ आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकीं जालो. ह्या वेळार सरपंच मोहिनी जल्मी, उपसरपंच सुनील वायंगणकार, पंच वांगडी उज्वला बेतकीकार, स्वप्नील फडते, उमाकांत परब गांवकार, चेतन खोडगिणकर, जिल्हो पंचायत वांगडी महेश सावंत, आदली जिल्हो पंचायत वांगडी अंकीता नावेलकार, आदले सरपंच संदीप सालेलकार, निलेश जल्मी, प्रदीप नायक, आदले उपसरपंच ललना गिमोणकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. 

ह्या कामाक सुमार देड कोटी रुपया खर्च जातलो. हाचो लाव ह्या वाठारांतल्या लोकांक जातलो. तशेंच नेमान आनी जाय तितलें उदक लोकांक मेळटलें. हें काम बेगीन जावचें देखून लोकांनीय सहकार्य करचें, असो उलो आमदार शेट हांणी दिलो. 

ह्या वेळार सरपंच मोहिनी जल्मी हांणी, बागवाडो, माठवाडो आनी सारमानस वाठारांतल्या लोकांनी केल्ली व्हड मागणी पुराय जाता. ह्या वाठारांतल्या लोकांनी पिवपाच्या उदकाक लागून बरेच त्रास सोंसल्यात. आतां ह्या कामा उपरांत लोकांक जावपी त्रासांतल्यान मुक्ती मेळटली. पिळगांव पंचायत वाठारांत अशे तरेचीं हेरूय कामां येवपी काळांत चालीक लागतलीं अशें तिणें सांगलें. 

   पिळगांव पंचायत वाठारांत बागवाडो, माठवाडो, सारमानस ह्या वाठारांतल्या लोकांक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पिवपाच्या उदकाची समस्या सतायताली. ती सोडोवपा खातीर फाटले कार्यावळींत पंच वांगडी संदीप सालेलकार, निलेश जल्मी हांणी ह्या वाठारांत नवीं उदकाचीं पायपां घालपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार दवरिल्लो. संदीप सालेलकार हे सरपंच असतना ह्या कामाचे प्रक्रियेक सुरवात जाल्ली. उपरांत आमदार म्हणून वेंचून येवन प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या कामाची सतत फाटपुरवण करून ताची पांयाभरणी केली.