मयां विकास कामांक मेळटली गती

हायमास्टाचें उक्तावण करतना आमदार प्रेमेंद्र शेट. कुशीक शंकर चोडणकार, विजय पोळे, विश्वास चोडणकार, आरती बांदोडकार, प्रेमानंद म्हांबरे, सरपंचा सीमा चोडणकार, प्रदीप पणजीकार, नमिता तारी, कृष्णा परब आनी हेर मानेस्त (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रेमेंद्र शेट ः पैरा-मयां हायमास्ट दिव्याचें उक्तावण
भांगरभूंय प्रतिनिधी
दिवचल ः मयें मतदारसंघांतल्या विकास कामांक फाटल्या तीन म्हयन्यां सावन गती दिवपाचें कार्य केलां. कांय प्रलंबीत प्रकल्पां वांगडाच नव्या प्रकल्पांचो प्रस्ताव सरकारा मुखार मांडला. ताका लागून येता त्या काळांत मयें मतदारसंघांतल्या विंगडविंगड वाठारांनी विकासाची गंगा पळोवंक मेळटली अशें मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें.
मयें पंचायत क्षेत्रांतल्या पैरा गणेश पावोवपाचे शेडी लागसार उबारिल्ल्या हायमास्ट दिव्याचें उक्तावण करतकच ते उलयताले. गोंय पर्यटन विकास महामंडळाचे वतीन हो हायमास्ट दिवो बसयला.
हे लोकार्पण कार्यावळीक आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे सयत जिल्हा पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, मयेंची सरपंच सीमा आरोंदेकार, उपसरपंच संतोष गडेकार, पंच वांगडी विजय पोळे, नमिता तारी, विश्वास चोडणकार, कृष्णा परब, मयें भाजप मंडळ अध्यक्ष दयानंद कारबोटकार, प्रदेश महिला अध्यक्ष आरती बांदोडकार, मयेंचे प्रभारी प्रेमानंद म्हांबरे आनी हेरांची उपस्थिती आसली.
मयें मतदारसंघांतल्या साबार वाठारांनी विकासाची गंगा पळोवंक मेळटली. फाटले तीन म्हयने विकासकामांक गती मेळ्ळ्या अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें.
मयें मतदारसंघान फाटले चार कार्यकाळ भाजपाक पसंती दिल्या. ह्या मतदारसंघाचेर भाजपा सरकाराची बरी कृपादृश्टी आसा. ताका लागून सगल्या क्षेत्रांत विकासाची गती दितले. मयेंच्या विकासा खातीर सरकारूय गंभीर आशिल्ल्यान पांच वर्सांत एकूय प्रकल्प अर्दकुटो उरचो ना अशें मयेंचे प्रभारी प्रेमानंद म्हांबरे हांणी सांगलें.
नाल्ल फोडून आनी बटन दामून हायमास्टाचें उक्तावण केलें. विश्वास चोडणकार हांणी येवकार दिलो. विजय पोळे हांणी उपकार मानले.