मयड्यां मोटारीचो लायटीच्या खांब्याक, दुचाकीक धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोनूय वाहनांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण

म्हापशें: मयड्यां पुला कुशीक आताफोंड हांगा मोटारीन लायटीच्या खांब्या सयत दुचाकीक नेटाचो धपको दिलो. ह्या अपघातांत लायटीचो खांब मोडून पडलो, जाल्यार दोनूय वाहनांचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. खांबो मोडिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांक दीसभर लायटी बगर रावचें पडलें.

हो अपघात सोमारा फांतोडेर 2.15 वरांच्या सुमाराक घडलो. मोटार चालक अवेरिस्टोटल फेर्नांडीस (पोंबुर्फें) हो म्हापशें सावन मयडें मार्गान हळदोण्यां वतालो. मयडेंचो पूल काडून कांय अंतराचेर गेले उपरांत चालकाचें मोटारी वयलें नियंत्रण गेलें आनी विरुद्ध दिशेन वचून लायटीच्या खांब्याक नेटाचो धपको दिलो.

धपको दिले बरोबर लायटीचो खांब मोडून मोटारीचेर पडलो. तशेंच खांब्याचे कुशीक पार्क केल्ले दुचाकीक लेगीत मोटारीचो धपको बसलो. अपघातांत मोटार चालक सुदैवान वाटावलो. पूण दोनूय वाहनां सयत वीज खात्याचें व्हड लुकसाण जालां. म्हापशें पुलिसांनी पंचनामो केला.

मजगतीं, लायटीचो खांब आनी सरयो तुटिल्ल्यान ह्या वाठारांतली वीज पुरवण खंडीत जाली. वीज कर्मचाऱ्यांनी नवो लायटीचो खांब उबारून वीज पुरवण सुरळीत केली. तो मेरेन दीसभर लोकांक लायटी बगर रावचें पडलें.