मयडें न्हंयेंत देंविल्लो एकलो बेपत्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नास्नोळेंचो नागरीक, रिणाक लागून आत्महत्या केल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव

म्हापशें: मयडें पुला पोंदा न्हंयेंत देंविल्ले दिगंबर यशवंत धोंड (50, जयदेववाडो, नास्नोळें) हे बेपत्ता जाल्यात. रिणाक लागून तांणी आत्महत्या केली आसुये असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला.

ही घडणूक मंगळारा दनपारां 12.30 वरांच्या सुमाराक घडली. बेपत्ता दिगंबर धोंड हे जीए 03 एक्यू 8184 क्रमांकाची दुचाकी घेवन म्हापशें सावन मयडें पुलार आयले. पुला कुशीक तांणी दुचाकी पार्क केली आनी ते न्हंयचे देगेर गेले. थंय आंगा वयले कपडे काडले आनी न्हंयेंत देंवले. हात वयर करून चलतूच न्हंयेच्या पात्रांत गेले.

हो प्रकार न्हंयचे देगेर घराचे बांदकाम करपी कामगारांनी पळयलो. पयली तांकां हो मनीस न्हावपा खातीर न्हंयेंत देंवला बी आसतलो अशें दिसलें. पूण उपरांत बरोच वेळ जालो ते भायरूच येवंक नाशिल्ल्यान हो प्रकार त्या कामगारांनी लागींच आशिल्ल्या लोकांक सांगलो.

उपरांत उजो पालावपी दळ आनी पुलिसांक घडणुकेच्या थळार आपयले. पुलीस उपनिरिक्षक सुनील पाटील, हवालदार प्रभाकर परब आनी वांगडी पुलीस तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी थळाव्यांचे मजतीन होडयेच्या आदारान न्हंयेच्या पात्रांत धोंड हांचो सोद घेवपाचो यत्न केलो.

पूण सांजवेळा उसरां मेरेन ते सांपडूंक शकले नात. काळखाक लागून हें सोदकार्य थांबयलें. घडणुकेची म्हायती मेळटकूच मयडें आनी नास्नोळेंच्या लोकांनी घडणूक थळार धांव घेतली.

मजगतीं, दिगंबर धोंड हें न्हंयेंत बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ तांचे पुतणये दत्तराज धोंड हांणी म्हापशें पुलीस स्टेशनार दाखल केल्या. बेपत्ता धोंड हें काल रातीं घरा भायर सरिल्ले. सकाळीं 11.30 वरांचेर आपले घरकान्नीक फोन करून तुमी सगलीं वेवस्थीत रावात अशें सांगलें. उपरांत तांचो फोन बंद जालो अशें कागाळींत म्हणलां.

मजगतीं, बेपत्ता दिगंबर धोंड हांणी खूबशा जाणां कडल्यान रीण घेतिल्लें. रिणांत बुडिल्ल्यानूच तांणी न्हंयेंत आत्महत्या केली आसुये असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. फुडलो तपास म्हापशें पुलीस करतात.