मनोज परब : फक्त ३ लाख १२ हजार रुपया मालमत्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी : आरजी पक्षाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार मनोज परब हांचे कडेन फक्त ३ लाख १२ हजार ४६९ रुपयांची मालमत्ता आसा. तर तांची घरकान्न वीणा हिचे कडेन १ लाख ८० हजार रुपयांची मालमत्ता आसा. परब हांणी वेंचणूक आयोगाक दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. तांणी बिरेस्तारा उत्तर गोंय जिल्होधिकार्‍यां कडेन उमेदवारी अर्ज सादर केलो.
मनोज हांचे कडेन हातांत ३० हजार रुपया रोख रक्कम आसा. जाल्यार तांच्या बँक खात्यांत १ लाख ३२ हजार ६४९ रुपया आसात. वीणा हांचे कडेन हातांत १० हजार रुपया रोख रक्कम, जाल्यार १ लाख ७० हजार रुपयांच्यो भांगरा वस्ती आसात. मनोज हांचे कडेन एक चार चाकी जाल्यार तांचे घरकान्नी कडेन एक दुचाकी आसा. परब जोडप्या कडेन कसलेच तरेची कृशी वा हेर कसलीच जमीन ना. वेवसायीक वा रावपाची इमारतूय ना अशें प्रतिज्ञापत्रांत नमूद केलां. मनोज परब वा तांचे घरकान्नीच्या नांवार कसलेंच रिण नाशिल्ल्याचें प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट केलां.
मनोज हांणी २००८ त गोंय विद्यापिठांतल्यान जिओलाॅजी ह्या विशयाचेर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पुराय केला. तांचे आड वाळपय पुलीस स्टेशनांत २ जाल्यार पणजी, फोंडें आनी म्हापशें पुलीस स्टेशनांत दरेकी एक मेळून ५ एफआयआर नोंद आसात. ह्या पांचूय प्रकरणांत न्यायालयांत खटलो चालू आसा.