मनीस घडोवपी शिक्षण दिवपाचे यत्न

दिवचल शिक्षा व्हिजनचे कार्यावळींत गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक देविदास पांगम, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, डॉ. दिनेश आमोणकार, दिलीप धारगळकार. (विशांत वझे)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतः दिवचले शिक्षा व्हिजना वतीन विद्यार्थ्यांचो भोवमान

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

दिवचलः दर्जेदार, रोजगाराभिमूख आनी मनीस घडोवपी शिक्षण दिवचे खातीर सरकार यत्न करता. येता त्या काळांत नव्या तंत्रज्ञानाक फावोशें शिक्षण गरजेचें आसा. ते नदरेन करियर वेंचतना विशेश लक्ष दिवचें. शिक्षणा पसून एक लेगीत भुरगो पयस उरचो ना हाची सगळे तरेची जापसालदारकी सरकार घेता. सगळ्यांच्या एकवटींत यत्नांतल्यान आमकां नवी पिळगी सक्षम करपाची जापसालदारकी पुराय करपाची आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

शिक्षा व्हिजन दिवचल वतीन दिवचलेच्या डी लीला सभाघरांत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. हे कार्यावळीक एटर्नी जनरल देविदास पांगम, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, डॉ. दिनेश आमोणकार, प्रा, दिलीप धारगळकार हाजीर आशिल्ले.

भुरग्यांक उर्बा दिवपाचो व्हड वावर डॉ. शेट्ये कितल्याशाच वर्सां सावन करतात. मनीस संसाधन निर्माण करपाचो सेवा वावर ते करतात. राज्य सरकार शिक्षण मळाचेर सगळे तरेची सुविधा दिता. ताचो सगळ्यांनी लाव घेवचो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी सांगलें.

देविदास पांगम हांणी शिक्षा व्हिजनच्या वावराचें कवतूक केलें. तशेंच गांवगिऱ्या आनी शार वाठारांतल्या भुरग्यांक उर्बा दिवपाचें काम चालू आशिल्ले खातीर खोस उक्तायली.

दर भुरग्याचो फुडार पर्जळीत जावचो हो आमचो हावेस. ते खातीर खूबशे उपक्रम चालू आसात. मुख्यमंत्री खूब क्रियाशील आसा. तांणी दिवचले खातीर खूबश्या येवजण्यांक मान्यताय दिल्या. शिक्षण हब निर्माण करचे खातीर प्रशस्त सुवात उपलब्ध करून सगळे तरेचें शिक्षण एकेच सुवातेचेर उपलब्ध करपाचो आमचो यत्न आसा. ते खातीर पुराय आदाराची आस्त बाळगितां, अशें डॉ. शेट्ये हांणी सांगलें.

फुडल्या 20 वर्सांतल्या बदलत्या प्रवाहाचें शिक्षण आपणावपाची तयारी दवरात, अशें डॉ. दिनेश आमोणकार हांणी येवकार दितना सांगलें. दिलीप धारगळकार हांणी अहवाल सादर केलो. ह्या वेळार सुमार 175 हुशार विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो.

फुडारांत योग्यता चांचणी सक्तीचीः मुख्यमंत्री

फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन विद्यार्थी खंयच्या मळाचेर पर्जळपाक शकता, ताची आवड कसली हाची योग्यता चांचणी (एप्टीट्युड टेस्ट) घेतले. योग्य करियर वेंचपा खातीर ती फायद्याची थारतली. तशेंच आधुनीक तंत्र विकसीत करपा खातीर खूबश्यो नव्यो संदी उपलब्ध करतले. शिक्षकांक करियरा विशीं अदीक म्हायती आसप हे फुडें बंधनकारक आसतलें. ते खातीर तांकांय विशेश मार्गदर्शन दितले. राज्य सरकार विकास मुळाव्यो सुविधा मनीस संसाधन शिक्षण हाचेर विशेश लक्ष दिता. दरेकल्यान सर्तींत तिगोवन रावचे खातीर बरें शिक्षण घेवचें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.