मनशांच्या अस्तित्वा खातीर झाडां म्हत्वाचीः केदार नायक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पर्वरीः झाडां कार्बनडायोक्सायट घेतात आनी ऑक्सिजन हवेंत सोडटात. मनश्याक जितें रावपाक जाय आशिल्लो ऑक्सिजन तयार करपाचें काम झाडां करतात. ताका लागून तांणी राखण करप सामकें म्हत्वाचें आसा. झाडां मारून  सुरू करपाच्या कसल्याय  प्रकल्पांक गोंय सरकारान परवानगी दिवची न्हय अशें साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी मागलां.
पिळर्ण-मार्रा पंचायतीन आयोजीत केल्ल्या पर्यावरण दीस कार्यावळींत रोपे लागल्या उपरांत ते उलयताले. गोंय नितळ आनी पांचवेशार दवोरपा खातीर दरेकाल्यान पर्यावरणाची राखण करपाक जाय. प्रदूशण मुक्त गोंय लोकांच्या सहकार्या बगर जावपाक शकचें ना, अशें नायक हांणी सांगलें.
पंचायतीन राना खात्याच्या पालवान रोपे लावपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. सरपंच संदीप बांदोडकार, पंच वांगडी अमरनाथ गोवेकार, करण गोवेकार, संतोष बांदोडकार, जैव विविधताय वेवस्थापन कमिटीचो अध्यक्ष सूर्याजीराव राणे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. झाडां रोपवपाची कार्यावळ गोंयांत व्हडा प्रमाणांत हातांत घेवपाक जा. दरेकल्यान आपले भलायके खातीर घराच्या वाठारांत झाडां लायल्यान एक व्हडलें काम जावपाक शकता अशें सरपंच बांदोडकार हांणी सांगलें. सुरवेक अमरनाथ गोवेकारान सगल्यांक येवकार दिलो आनी करण गोवेकारान उपकार मनाले.