मध्य प्रदेशाक किताबाची संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मध्य प्रदेशाचो पंगड पयले खेपे रणजी करंड सर्त जिखपाच्या लागसार पावला. ताणें यश दुबे (133), शुभम शर्मा (116) आनी रजत पाटीदार (122) हांच्या शेंकड्यां नेटार आपल्या पयल्या डावांत 536 धांवड्यो केल्यो. अशे तरेन मध्य प्रदेशान पयल्या डावाच्या आदाराचेर 162 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या. ते उपरांत चवथ्या दिसाचो खेळ सोंप मेरेन मुंबय पंगडान आपल्या दुसऱ्या डावांत 2 विकेटी वगडावन 113 धांवड्यो केल्यो.

अरमान जाफर 30 आनी सुवेद पाटकर 9 धांवड्यो करून खेळटाले. अशे तरेन मुंबय अजून 49 धांवड्यांनी फाटीं आसा.

मॅचीचो एक दीस बाकी आसा. ताका लागून मॅच बादाबाद उरपाची शक्यताय चड आसा. तशें जाता जाल्यार मध्य प्रदेश पयले खेपे रणजी वस्ताद थारतलो. नेमा प्रमाण फायनल बादाबाद उरता जाल्यार पयल्या डावाच्या डावांत जो पंगड आघाडी घेतलो तो जैतिवंत थारतलो.

निमाण्या दिसा मुंबय जलद रितीन धांवड्यो करून मध्य प्रदेशाक कठीण मोख दिल्या उपरांत मध्य प्रदेशाक बाद करता जाल्यार वस्ताद जातलो.

ते पयलीं मुंबय पंगडान सरफराज खानाच्या शेंकड्या नेटार पयल्या डावांत 374 धांवड्यो केल्ल्यो. सरफराजान 134 धांवड्यो केल्ल्यो.