मत विभाजनाक न्हयकार; विरोधक अाक्रमक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधकांच्या बोवाळांतूच सभाघराचें कामकाज

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : रेल्वे दोट्टीकरणा सयत तीन प्रकल्प रद्द करपाच्या मागणीच्या खाजगी थारावाचेर मत विभाजन घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान विरोधकांनी घोशणा दीत सभापती मुखार बोवाळ केलो. ‘आमकां नाका, आमकां नाका, कोळसो आमकां नाका’, अशो घोशणा विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या आसना मुखार दिल्यो. विरोधकांचो बोवाळ चालू आसतनाच मागण्यो संमत करपा सयत वस्तू सेवा कर विधेयक सभाघरांत संमत जालें.

सभाघरांत भौशीक बांदकाम, पर्यावरण आनी कायदो खात्याच्यो मागण्यो चर्चे बगर संमत जाल्यो. विरोधकांनी कपात सुचोवण्यो मांडूक नाशिल्ल्यो. मंत्री निलेश काब्राल हांणी मागण्यो मांडून आवाजी मतदानान त्यो संमत केल्यो. उपरांत गोंय वस्तू आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतदानान संमत जालें.
गोंय अदमासपत्रकी जापसालदारी आनी अर्थसंकल्प वेवस्थापन विधेयक सभाघरांत सादर जालें. मंत्री निलेश काब्राल हांणी हें विधेयक सभाघरांत
मांडलें.
रेल्वे दोट्टीकरण, तमनार वीज प्रकल्प आनी म्हामार्ग विस्तार प्रकल्प रद्द करचे, अशी मागणी करपी खाजगी थाराव विजय सरदेसाय आनी एल्टन डिकॉस्टा हांणी सभाघरांत मांडलो. थारावाचेर भाशणां जाली. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी जाप दिली. उपरांत आवाजी मतदानान हो थाराव फाटीं घेतिल्ल्याचे सभापती रमेश तवडकार हांणी जाहीर केले.
आमदार विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेसीच्या आमदारांनी हाका आक्षेप घेतलो. थाराव फाटीं घेवपाचेर मतविभाजनाची मागणी तांणी केली. हे मागणे खातीर विजय सरदेसाय, संकल्प आमोणकार, दिगंबर कामत, एल्टन डिकॉस्टा हौदांत धांवले. ‘आमकां नाका, आमकां नाका, कोळसो आमकां नाका’, अशो घोशणा तांणी दिल्यो. सरकार कोळशाचो एजंट जाला, असो आरोप विरोधकांनी केलो. ह्या बोवाळांत लेगीत सभापतींनी सभाघराचें कामकाज चालूच दवरलें.
रेल्वे दोट्टीकरणाचो गोंयकारांक खासा लाव ना. कोळशाचे येरादारी खातीर रेल्वे मार्गाचें दोट्टीकरण करपाचो हेत आसा. कोळशाक लागून सध्या प्रदुशण जाता. कोळशाचें प्रमाण वाडलें जाल्यार प्रदुशण आनीक वाडटलें. हे प्रकल्प रद्द करचे, अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी केली. आमदार अालेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकार, अॅड. कार्लोस फेरेरा, क्रूज सिल्वा, डिलायला लोबो हांणीय चर्चेंत वांटो घेतलो.
रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्पाक पुराय दक्षीण गोंयच्या लोकांचो विरोध आसा. वास्को जाल्ले भौशीक सुनावणे वेळार पुराय सभाघर भरिल्लें. प्रकल्पाक सगल्यांनी खर विरोध केल्लो, अशें संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें. जनमत ह्या प्रकल्पांच्या विरोधांत आसा. सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्चाधिकार समितीन लेगीत दोट्टीकरणाचो प्रस्ताव परतून सादर करपाक सांगलां, अशें आमदार आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें.

कोळसो येरादारी हो रेल्वे दोट्टीकरणाचो हेत नाः काब्राल
कोळशाची येरादारी हो रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण प्रकल्पाचो हेत ना. पुराय देशांत रेल्वे मार्गांचे दोट्टीकरण सुरू आसा. कोंकणे रेल्वे मार्गाचे लेगीत दोट्टीकरण करपाचो प्रस्ताव आसा. येरादारीची गती वाडची आनी प्रवाशांंची वेवस्था जावची, हो दोट्टीकरणाचो हेत आसा. तिनूय प्रकल्पांचो कोळशा कडेन संबंध ना. सरकार कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक दिवचें ना, अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी थारावाचेर उलयतना सांगलें.