मणेरी- दोडामार्गच्या तिळारी न्हंयेच्या पात्रांत कुशिल्ले अवस्थेंत कूड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिवचल : मणेरी- दोडामार्गचे तिळारी न्हंयच्या पात्रांत कांय थळाव्या तरणाट्यांक कुशिल्ले अवस्थेंत एक कूड नदरेक पडिल्ली. थळाव्या गुन्यांव अन्वेशण खात्याक ते कुडीची वळख पटल्या. ही कूड बाळासायब उर्फ बालाजी उर्फ पावण्या रामभाऊ कांबळे हांची. ते मुळचे अंबेजोगाई- बीड हांगाचे. फाटल्या दोन वर्सां सावन ते दिवचले रावताले.
हे विशीं मेळिल्ले चड म्हायती प्रमाण, ४ मेक थळावे तरणाटे मणेरी हांगच्या तिळारी न्हंयच्या पात्रांत न्हांवपाक गेल्ले. तेन्ना तांचे नदरेक ही कुशिल्ले अवस्थेंत कूड पडली. मजगतीं पुलिसांनी ती कूड पोस्टमार्टमा खातीर धाडली. तांच्या हातार आशिल्ल्या नांवा वयल्यान हो व्यक्ती बिगर गोंयकार आसतली अशें कळ्ळां. मजगतीं पोस्टमार्टमाच्या अहवालांत गळो चिड्डून खून केल्ल्याचें नोंद जाल्ल्यान हें प्रकरण आनीक खर जालां.
हे विशीं अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. तपासा उपरांत थळाव्या गुन्यांव अन्वेषण विभागाक तांची वळख पटली. ते दिवचले कामगार म्हणून कामाक आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी.
कांबळे हे फाटल्या २५ एप्रिल सावन बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती तांच्या इश्टांनी पुलिसांक दिली. आतां पुलीस हे विशीं फुडलो तपास करतात.