मणिपाल हाॅस्पिटलांत अस्थमा उपचार केंद्र सुरू

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

संवसारीक दमो दिसा निमतान दोनापावलाच्या मणिपाल हाॅस्पिलांत खर अस्थमा (दमो) उपचार केंद्र सुरू जालां. खर दमेकारांचो जिणेदर्जो वाडोवप, तांचें पद्दशीरपणान मोलावणी करप, वेंचून काडिल्ल्या दुयेंतींक प्रगत इम्युनोथेरपी आनी ब्रोन्कियल थर्मोप्लास्टी सेवा प्रदान करप हें ह्या क्लिनिकाचें उद्दिष्ट आसा.
हे कार्यावळीचें फुडारपण डॉ. प्रभु प्रसाद, (एन. सी. क्लिनिकल हेड आनी इंटरव्हेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल्स गोंय), सुरेंद्र प्रसाद ( संचालक, मणिपाल हॉस्पिटल्स), हरी प्रसाद (मणिपाल हॉस्पिटल्साचे विक्री मुखेली), डॉ. आदित्य गोसावी (वैजकी अधीक्षक. मणिपाल हॉस्पिटल्स) आनी डॉ. नॅथॅनियल पिंटो (मणिपाल हॉस्पिटल्स गोवाचे सल्लागार बालरोगतज्ञ). ह्या वेळार डॉ. प्रशांत अग्रवाल, श्री. चंद्रशेखर हेय हाजीर आशिल्ले. तांणी हे उपचार पद्दतीचे तांचे अणभव सांगलें.
क्लिनीकाचें उक्तावण जीएमसीचे डाॅ. उदय काकोडकार हांचे हस्तुकीं जालें. तांणी हें नवें क्लिनीक सुरू केल्ले खातीर मणिपाल हाॅस्पिटलाक परबीं दिलीं. ही काळाची गरज आनी ती फक्त मल्टीस्पेशियालिटी हाॅस्पिटलांच दिवपाक शकतात. दमाच्या दुयेंतींक हाॅस्पिटलांत उपचार घेवचे पडटात. ताचो खर्च जाता. तांकां काम करपाक मेळना. तें अर्थवेवस्थेक लुकसाण. ह्या क्लिनिकांत उपचार घेवन दुयेंतीं बरो जावन कामाक वचपाक शकता आनी देशाक आपलें अर्थीक योगदान दिवंक शकता, अशें डाॅ. काकोडकार हांणी मुखार सांगलें.
ह्या वेळार डाॅ. प्रभू प्रसाद हांणी अस्थमा विशीं सविस्तर म्हायती दिली. हें अस्थमा क्लिनिक दर बुधवार आनी शेनवार दनपरां 3 ते सांजवेळा 5 मेरेन सुरू उरतलें.