‘मणिपाला’त दोन यशस्वी प्रत्यारोपणां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयच्या मणिपाल हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांनी दोन धोक्याचीं प्रत्यारोपणां येशस्वीपणान केल्यांत. एक जोडीदार दात्याचें मूत्रपिंड प्रत्यारोपण आनी दुसरें एक एलोजेनिक अस्थीमज्जा प्रत्यारोपण. मणिपाल हॉस्पिटल हें गोंयांतलें एकमेव हॉस्पिटल जें मूत्रपिंड आनी अस्थीमज्जा ह्या दोनूय प्रकारांचें प्रत्यारोपण आनी लॅपरोस्कोपीक हाड मज्जा पुनर्प्राप्ती प्रत्यारोपण करता.
55 वर्सां पिरायेचे एके बायलेक दोट्टी पीसीकेडी जावन खर संसर्ग जाल्लो. तिका गंभीर युरेमिक कार्डियोमायोपॅथी आशिल्ली. सगळीं आव्हानां आसून लेगीत मुत्रपिंड प्रत्यारोपण सोंपेपणी जालें. डॉ. दीपक दुबे, डॉ. अमोल म्हालदार, डॉ. माधव संझगिरी, डॉ राकेश देशमाने, डॉ जगन्नाथ कुलकर्णी, डॉ. दिव्या म्हालदार, डॉ योगेश गावडे आनी डॉ इलेन रॉड्रिगीस हांणी हे प्रत्यारोपण केलें.
दुयेंती विशीं म्हायती दितना मणिपाल हॉस्पिटलांतले सल्लागार मूत्रपिंड वैज डॉ. संझगिरीन सांगलें, ते बायलेची किडनी काडून उडयल्या आनी तिका रोखडीच प्रत्यारोपणाची गरज आशिल्ली. तिच्या काळजाची कार्यक्षमताय उणी जाल्ली. हिमोग्लोबीन उणें आनी रगतदाब उणो आशिल्ल्यान डायलिसीस करतना त्रास जालो. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करून तिका फायदो जातलो आशिल्लो, जर एक दाता आशिल्लो जाल्यार. आमी रोखडीच कुटुंबा कडेन तपासणी केली. तिचो घोव संभाव्य दातो आशिल्लो. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण करपाक रगत गट जुळपाक जाय.”
मात मूत्रपिंड प्रत्यारोपण आनी एलोजेनिक अस्थीमज्जा प्रत्यारोपण यशस्वी जालें.