मडगांव पालिका विजेचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर जनरेटर खरेदी करतली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: मडगांव पालिकेंत दर दिसा परत परत लायट वता देखून पालिकेंत आपलीं कामा घेवन येवपी लोकांचीं कामां वेळार जायनात. ही लोकांची गैरसोय पयस जावची हे खातीर दोन-तीन दिसां भितर जनरेटर खरेदी करतले अशी माहिती पालिका मुख्याधिकारी रोहित कदम हांणी दिली.
सोमारा सकाळीं मडगांव पालिका इमारतींत लायट नाशिल्ली. नगरसेवक आपल्या कक्षांतल्यान भायर पॅसेजींत येवन बसले. नगरसेवक महेश आमोणकर हांणी पालिकेंत विजेचो प्रस्न खूब प्रमाणांत सतायता. परत परत लायट वता म्हणून पालिका मुख्याधिकारी रोहित कदम हांकां नवो जनरेटर खरेदी करपाक सांगलां. ते खातीर सगले नगरसेवक पालिकेक सहकार्य करपाक तयार आसात अशें सांगलें.
नगरसेवक सगुण नायक हांणी पालिकेंत लायट परत परत वता हे खातीर जनरेटर खरेदी करपाची गरज आसा म्हणपाचें सांगलें. जाॅनी क्रास्टो हांणी पालिका मुख्याधिकारी कदम हे बरे अधिकारी आसात म्हणपाचें सांगून ते निश्चीत हाचेर उपाय काडयले असो विस्वास उक्तायलो.
पालिका मुख्याधिकारी रोहित कदम हांणी दोन-तीन दिसां भितर जनरेटर खरेदी करतले अशें सांगलें.