मडगांवां वकिलांचो कामकाजाचेर बहिश्कार

न्यायालयाचे पोरणे इमारतीची पळोवणी केले उपरांत दक्षीण गोंय वकील संघटणेच्या प्रतिनिधीं कडेन उलयतना मंत्री निलेश काब्राल. (संतोष मिरजकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवः मडगांवां प्रथमवर्ग न्यायालयाचे पोरणें इमारतींत पोंवता. ताका लगून हे इमारतींत काम करप कठीण जाल्ल्यान बुधवारा दक्षीण गोंय वकील संघटणेच्या बावट्या खाला न्यायालयीन कामकाजाचेर बहिश्कार घातलो.

कायदो मंत्री निलेश काब्राल हांणी हे घडणुकेची रोखडीच दखल घेतली. तांणी वकील संघटणेची भेट घेतली आनी न्यायालयाचे पोरणे इमारतीचें दुरुस्तीकाम रोखडेंच हातांत घेतले, अशें उतर दिलें.

दक्षीण गोंयचे प्रधान सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी इमारतीची पळोवणी केली. तात्पुरती उपाय येवजण म्हूण पोरणे इमारतींत तीन न्यायालयां सत्र न्यायालयांत व्हरपाचें तांणी उतर दिलें.

पोरणे इमारतीचें पाखें पोंवपाक लागलां. ताका लागून पुराय इमारतीचेर टार्पोलीन घातिल्लें, तरी लेगीत उदक तातूंल्यान पोंवलें आनी तें कोर्ट रुमांत पावलें. हाका लागून वकिलांनी कामकाजाचेर बहिश्कार घातलो.

न्यायालयाचे इमारतींत पोंवता हे संबंदांत दिसाळ्यांनी बातम्यो उजवाडाक आयल्यो. तरी लेगीत ताची कोणेच दखल घेवंक ना, ताका लागून हो निर्णय घेवचो पडलो, अशें दक्षीण गोंय वकील संघटणेचे अध्यक्ष प्रसाद नायक हांणी सांगलें.

न्यायालयांत ज्येश्ठ नागरीक येतात. चुकून जर ते निसरून पडले वा नळो फुटून तांचे तकलेर पडलो जाल्यार व्हड दुर्घटणा जावपाक शकता. ही इमारत धोकादायक जाल्ल्यान तातूंतलें कामकाज दुसरे कडेन व्हरचें, अशी आमची मागणी आसा, अशें नायक हांणी सांगलें. इमारतींत पोंवता, ताका लागून लोकांक आनी वकिलांक त्रास जातात, हें आपल्याक खबर आसा. ताका लागून ताकतिकेन दुरुस्तीकाम हातांत घेवपाचें थारायलां. पावस सोंपले उपरांत प्राधान्यान हें काम हातांत घेतले, अशें काब्राल हांणी सांगलें.