मडगांवां मोटारीक लागलो उजो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवः दामोदर काॅलेजी लागीं हुंडाय मोटारीक उजो लागिल्ल्यान माेटार लासून गोबर जाली. ही घडणूक शुक्रारा सांजवेळा पावणे स वरांचेर घडली. उजो पालवी दळाची गाडी घडणूक थळार पावून उजो पालवपाचो यत्न केलो. पूण तो मेरेन मोटारीन पुराय पेट घेतिल्लो.

ही मोटार नावेलीचो फुटबॉल खेळगडो क्लायमॅक्स लाॅरेन्स हांचे मालकीची आसा. मोटार नादुरुस्त जाल्ल्यान ती दुरुस्त करपा खातीर गॅरेजींत व्हरतालो. हो उजो कसो लागलो हाची म्हायती मेळ्ळी ना. सुमार 75 हजारांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली.