मडगांवां गांधी मार्केटांतल्या दुकानांचे पावणेंत घोटाळो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांवां गांधी मार्केटांतल्या दुकानांचे पावणेंत घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप जाता. तातूंत दोन नगरसेवकांचोय हात आसा असो दुबाव उक्तायतात. देखून ह्या प्रकरणाची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी जावची अशी मागणी जावपाक लागल्या.
गांधी मार्केटांतल्या ह्या दोनूय दुकानांक म्हयन्याक 10 ते 15 हजार रुपया भाडें मेळपाक शकता पूण दर म्हयन्याक फकत 1900 रुपया भाड्यान हीं दुकानां पावणेंतल्यान दिल्यांत. दुकानांचें भाडें भौशीक बांदकाम खात्याच्या दरा प्रमाण केला असो खुलासो नगराध्यक्ष लिंडन परेरा हांणी केला.
ही पावणी परत करची अशी मागणी नगरसेवकांनी पालिका मंडळाचे खाशेले बसकेंत केल्ली. नगरसेवक घनश्याम शिरोडकार हांणी ह्या घोटाळ्या फाटल्यान सत्ताधारी नगरसेवकांचो हात आसा म्हणपाचें सांगलें.
त्या नगरसेवकांनी दुसऱ्याक कोणाक तरी मुखार काडून पावणेंतल्यान दुकानां घेतल्यांत, पूण हीं दुकानां नगरसेवकच चलयतले अशी माहिती आमकां मेळ्ळ्या अशें शिरोडकार हांणी सांगलें.
दोन दुकानांतलो एक दुकानदार पालिकेक 17 लाख रुपया भरपाचो आसा. ताचे कडल्यान थकबाकी वसूल करपाची गरज आसली. मात ती वसूल करिनासतना त्याच दुकान धनयाचे भयणीक दुकान भाड्यान दिवपाचो थाराव घेतला. ह्या सगल्या प्रकरणाची दक्षता खात्या कडल्यान चवकशी जावची अशी मागणी शिरोडकार हांणी केल्या.