मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेवन मोपार टॅक्सी कावंटर दियात पेडण्यांतल्या टॅक्सीवाल्यांची मागणीः नागझरांत केलें शक्ती प्रदर्शन

आंदोलनांत वांटेकार जाल्ले टॅक्सीवाले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः पेडणे तालुक्यांतल्या  मोपा विमानतळाचेर मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेवन टॅक्सी स्टॅण्ड दिवपाचें लेखी आस्वासन दिल्यारूच आंदोलन फाटीं घेतले अशें पेडण्यातल्या टॅक्सीवाल्यांनी नागझर हांका सोमाराक आयोजीत केल्ल्या  धरणे आंदोलना वेळार सरकाराक सांगलां. विशेश म्हणल्यार पेडण्याचो भाजपाचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान आपल्या समर्थकां सयत ह्या आंदोलनांत वांटो घेतलो आनी टॅक्सीवाल्यां वांगडा रस्त्यार येवपाक आपली तयारी आसा अशें तांणे जाहीर केलें.
आर्लेकार हांच्या सांगण्या वयल्यान कांय टॅक्सीवाले मुख्यमंत्र्यां वांगडा चर्चा करपाक गेले मात सरकारा कडल्यान जो मेरेन लेखी आस्वासन मेळना तो मेळेर आमी फाटीं सरचे नात असो पवित्रो हेर टॅक्सीवाल्यांनी घेतलो. ह्या धऱणेआंदोलनांत गोंयांतल्लो वेगवेगळ्या संघटना आनी सामाजीक वावुरप्यांनी वांटो घेतिल्लो. बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप ताम्हणकार, ग्रीन फिल्ड  मोपा टॅक्सी  असोसिएशनचो उदय महाले, मगोचो राजन कोरंगावकार, विष्णुदास कोरगांवकार ,आरजीचो मनोज परब,  उदय मांद्रेकार, मोपाचो सरपंच सुबोध महाले, चांदेलचो सरपंच तुळशीदास गावस, धारगळचो सरपंच अनिकेत सागांवकार, वारखंडची सरपंच गौरी जोसलकार, प्रभाकर नारुलकार, अॅड जितेंद्र गांवकार, भारत बागकार हे  टॅक्सीवाल्यांक तेंको दिवपाक आयिल्ले.

भायलो आमदार कसो चलता ?
मोपा विमानतळार पेडण्यांतल्या टॅक्सीवाल्यांक कायद्यान स्टॅण्ड मेळपाक जाय. पेडण्यांतल्या लोकांचा हिता खातीर हांव ह्या आंदोलनांत वाटेकार जाला. काय लोकांचो आरोप आसा की पेडण्या भायले लोक आंदोलन करतात. पेडणेकारांक पेडण्या भायलो आमदार चलता जाल्यार मार्गदर्शन करपी भायले वावुरपी कित्याक चलनात, असो प्रश्न बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप ताम्हणकार हांणी आपल्याक विरोध करपी लोकांक विचारला. पेडणेकारांच्या हिताचो प्रश्न सगल्यांत म्हत्वाचो आसा. मोपा विमातळार हळदुव्या आनी काळ्या टॅक्सीवाल्यांक स्टॅण्ड मेळना तो मेरेन आंदोलन चालू दवोरपाक तांणी सांगलां.
पेडणेकारांच्या हातांतल्यान टॅक्सी वेवसाय काडून तो  गोंयां भायल्यांक दिवपा खातीर सरकार वावुरता असो आरोप रिव्होलुशनरी गोवन्साच्या मनोज परब हाणे केला. मोपा विमानतळा खातीर आपली जमीन दिली. फकत टॅक्सीच न्हंय जाल्यार सगळ्या तरेच्या वेवसायांत तांका प्राधान्य दिवपाक जाय. पेडण्यांतल्या शेतकारांनी टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनात वांटेकार जावंन आपले प्रश्न सरकारा कडल्यान सुटावे करून घेवपाक जाय. मोपा विमातळार हळदुव्या आनी काळ्या टॅक्सीं खातीर स्टॅण्ड आसतलो अशी सरकारा कडल्यान लेखी हमी मेळमेरेन ओगी रावनाकात अशें परबान टॅक्सीवाल्यांक सांगलें.
ज्या शेतकारांच्या जमनी गेल्यात तांचे प्रश्न कोणीच कानां-मनार घेनात. पेडण्यांतल्या टॅक्सीवाल्यांक न्याय मेळपाक जाय तसोच न्याय शेतकारांक मेळपाक जाय  अशें आंदोलनांत वांटेकार जाल्ल्या कांय शेतकारांनी सांगलें.