भ्रश्ट कस्टम अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करात

नीज गोंयकार फौज संस्थे वतीन कस्टम आयुक्त व्ही. सुंदरराजन हांकां निवदेन भेटयतना फौजेचे सुरेश नायक. वांगडी हेर वांगडी. (मिलिंद काकोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नीज गोंयकार फौजः कस्टम आयुक्ताक निवेदन सादर

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मुरगांवः दाबोळी विमानतळाचेर कस्टम अधिकारी प्रवाशांक गरजे भायर त्रास करतात, अशें लक्षांत आयिल्ल्यान वास्कोच्या नीज गोंयकार फौज हे बिगर सरकारी संस्थेन पणजे कस्टम मुख्यालयांत आयुक्त व्ही. सुंदरराजन हांची भेट घेतली आनी प्रवाशांत जावपी त्रासा विशीं निवेदन भेटयलें. तशेंच कस्टम एक्ट 1962 प्रमाण भ्रश्टाचार करपी अशा कस्टम अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची, अशी मागणी केली.

दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कस्टम अधिकारी लोकांक त्रास दितात आनी प्रवाशांची फटवणूक करतात. विमानतळाचेर येवपी प्रवाशां कडल्यान आंगार आशिल्ल्या भांगराचे वस्तींचेर शुल्क घेतात जे कायद्या भायर आसा. तशेंच तांचो मोबायल बंद करतात आनी कुटुंबांतल्या वांगड्यां कडेन संपर्क करपाची परवानगी दिनात. प्रवाशांक फक्त विदेशी चलनांतूच शुल्क भरपाक सांगतात, अशें निवेदनांत म्हणलां.

भारतांत विदेशी चलनांत शुल्क कित्याक भरचें पडटा, असो प्रस्न निवेदनांत उपस्थीत केला. तशेंच हाचे वयल्यान सेंट्रल रिझर्व्ह बँकेच्या महसुलाची ह्या कस्टम अधिकाऱ्यां कडल्यान फटवणूक जाता, अशें स्पश्ट जाता. सरकारी महसुलाची फटवणूक केल्ले खातीर रिझर्व्ह बँक मार्गदर्शक तत्वां आनी कस्टम एक्ट 1962 प्रमाण भ्रश्टाचार करपी आनी तांची जापसालदारकी पाळिनात अशा कस्टम अधिकाऱ्यांची चवकशी करून तांचेर कारवाय करची, अशी मागणी नीज गोंयकार फौज संस्थेन केल्या.