भौशीक सुवातो दिव्यांगांक सुलभ करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

युरी आलेमांवः ऑटिझम पिडेस्तां खातीर कॅर सेंटर उबारपाची मागणी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

मडगांवः सर्वसमावेशा खातीर आतां पावलां उखलपाचो वेळ आयला. ऑटिझम आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर एक कॅर सेंटर तयार करप आनी तांकां सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाची गरज आसा. सगळ्यो भौशीक सुवातो दिव्यांक व्यक्तीं खातीर सुलभ करपाक सरकारान यत्न करचे, अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या.

शुक्रार 6 ते आयतार 8 जानेवारी ह्या काळांत पर्पल महोत्सव सुरू जाला. ते फाटभुंयेर आलेमांव हांणी एक पत्रक उजवाडायलां आनी गोंयच्या दिव्यांग हक्क संघटणेक पुराय तेंको उक्तायला.

गोंय राज्य दिव्यांग व्यक्ती आयोगाक सदांच जागरूक रावचें. अर्थीक फायद्या खातीर सुवार्थी लोकांक दिव्यांगांच्या येवजण्यांचो फायदो लाटपाक दिवच न्हय. ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यांक सेगीत जतनायेची आनी आदाराची गरज आसता. तांकां तांच्या आवय बापायचो आदार मेळटा, मात आवय- बापूय भायर पडले उपरांत तांचो फुडार काळखी जाता. प्रशिक्षीत सहाय्यक आनी आधुनीक उपकरणांनी सुसज्ज आशिल्लें कॅर सेंटर ही काळाची गरज आसा. गोंयांत ऑटिझम आशिल्ल्यांचो आंकडो व्हड आसा. कॅर सेंटर तयार करपाक सरकारान प्राधान्य दिवपाक जाय, अशें आलेमांव हांणी म्हणलां. भारत सरकारान 2021 वर्सा ऑटिझम आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर आरक्षण अधिसुचीत केलां आनी ऑटिझम व्यक्ती तशेंच दिव्यांग व्यक्तीं खातीर राखीव आशिल्ल्या पदांच्यो श्रेणी लेगीत जाहीर केल्ल्यो. गोंय सरकारान ते अधिसुचोवणेची अंमलबजावणी करून ती प्रभावीपणान चालीक लावची. ऑटिझम आशिल्ल्या कांय व्यक्तींक आपूण वळखतां. ते  कांय विशयांनी खूब हुशार आसात. तातूंतल्या कांय जाणांनी पदवीचें शिक्षण पुराय केलां. ताका लागून ते रोजगाराचे संदीची वाट पळयतात. सरकारान तांकां सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाक जाय. जे वरवीं ऑटिझम आशिल्ल्या व्यक्तींक व्यस्त रावपाक आनी तांकां पोट भऱचे खातीर मजत जातली. आपले पालक, सोयरे धायरे वगडायिल्ल्या अशा व्यक्तींक फुडारांत नोकरेची निश्चीत मजत जातली, अशें आलेमांव हांणी म्हणलां.

दिव्यांगांक मान- सन्मान दिवचोः आलेमांव

गोंयच्यो सगळ्यो भौशीक सुवातो दिव्यांगां खातीर सुलभ करपाक वेळापत्रक थारावन ते नदरेन काम हातांत घेवप गरजेचें आसा. सरकारान दिव्यांगां खातीर भौशीक येरादारी, भौशीक सुवातांचेर पार्किंगाची आरक्षीत सुवात तशेंच खेळां आनी सांस्कृतीक मळांचेर मुळाव्यो सुविधा तयार करपाक जाय. दिव्यांगां खातीर आयोजीत कार्यावळींतल्यान कमिशन खावपाचो यत्न चलता, हें सामकें दुर्दैवी. दिव्यांगाक मान- सन्मान दिवचो, अशें युरी आलेमांव हांणी म्हणलां.