भौशीक बांदकाम खात्यांत 493 अभियंत्यांचीं पदां रितीं: काब्राल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: भौशीक बांदकाम खात्यांत विवीध दर्जाच्या अभियंत्यांचीं 493 पदां रितीं आसात. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी एका अतरांकीत प्रस्नाचेर वयली म्हायती दिली. कुडटरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी भौशीक बांदकाम खात्यांत वट्ट अभियंत्याची कितलीं पदां रितीं आसात असो अतारांकीत लेखी स्वरुपाचो प्रस्न शुक्रारा विचारिल्लो.

फाटल्या कांय वर्सां सावन भौशीक बांदकाम खात्यांत खूबशा अभियंत्याचीं पदां रितीं आसात. हातूंत सगल्यांत चड पदां कनिश्ठ अभियंत्यांची आसात. कनिश्ठ अभियंत्यांचीं वट्ट 253 पदां भौशीक बांदकाम खात्यांत रितीं आसात. जाल्यार ताचे फाटोफाट तांत्रीक सहाय्यक अभियंत्यांचीं वट्ट 133 पदां रितीं आसात.

फाटले वेंचणुके पयलीं कांय अभियंत्यांचीं पदां भरपा खातीर जायरात दिल्ली. ह्या पदांचे सगले सोपस्कार पुराय जाल्ले. पूण उपरांत हीं पदां रद्द केलीं.

भौशीक बांदकाम खात्यांत फाटल्या खूबशा वर्सां सावन हीं पदां भरिल्लींनात. शुक्रारा भौशीक बांदकाम खात्यांत वट्ट कितले कामगार आसात. तशेंच वट्ट कितल्या अभियंत्यांचीं पदां रितीं आसात. अशे लेखी स्वरुपांत प्रस्न मांडिल्ले. तशेंच शुक्रारा बांदकाम खात्याच्या विवीध विशयाचेर चर्चा केली.

पदांचीं नांवां रितीं पदां

मुख्य अभियंतो: 2

अधिक्षक अभियंतो: 11

कार्यकारी अभियंतो: 10

स्थापत्य अभियंतो: 64

यांत्रीक विद्युत सहाय्यक अभियंतो: 3

आयटी, कॉम्पुटर सहाय्यक अभियंतो: 17

तांत्रीक सहाय्यक अभियंतो: 133

कनिश्ठ अभियंतो: 253