भोवजन समाजान कोंकणी भास तिगोवन दवरल्या

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दामोदर मावजो : काणकोणां नागरी भोवमान सुवाळ्यांत उलोवप


काणकोण : व्हांवपी उदक नितळ उरता. तेच प्रमाण सदच्या वेव्हारांत कोंकणी भाशेचो वापर जावपाक जाय. कोंकणीचो चडांत चड प्रसार जावप गरजेचें. भोवजन समाजान कोंकणी भास तिगोवन दवरल्या. कोंकणींतल्यान अभिव्यक्त जावप सोंपें जाता. ते खातीरूच आपूण कोंकणीतल्यान बरयतां, अशें ज्येश्ठ साहित्यीक, ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हांणी सांगलें.
काणकोण कोंकणी कला केंद्र संस्थेन श्री. मावजो हांचो नागरी भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. माशेंच्या सत्यवती सोयरू आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या सभाघरांत ही कार्यावळ जाली. तातूंत ते उलयताले.
साने गुरूजींच्या ‘श्यामची आई’ पुस्तकान आपल्यो संवेदना जागयल्यो. ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाले उपरांत लेगीत आपूण पयलीं सारकोच आसा. ज्ञानपीठ मेळिल्ल्याची आपणाक खोस आसाच. पूण आपणाली साहित्य रचना वाचून ते विशीं अभिप्राय दिल्यार तो आपणाक लाबिल्लो व्हड पुरस्कार आसतलो. ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ल्यान काणकोणकारांनी आपलो भोवमान केला, तोच म्हजे खातीर व्हड पुरस्कार, अशें मावजो हांणी सांगलें.
ह्या वेळार माचयेर मुखेल सोयरे म्हूण निवृत्त सनदी अधिकारी दौलत हवालदार, काणकोण कोंकणी कला केंद्राचे अध्यक्ष सुरज कोमरपंत, सचीव व्यंकटराय नायक, साहित्यीक कमलाकर म्हाळशी, निराकार शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत नायक हाजीर आशिल्ले.
शाल, श्रीफळ, मानचिन्न आनी मानपत्र भेटोवन श्री. हवालदार हांचे हस्तुकीं मावजो हांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार नामनेची सुत्रसंचालक डॉ. रुपा च्यारी हांच्या सुत्रसंचालन : अणभव आनी आकलन, ह्या मराठी पुस्तकाचें मावजो हांचे हस्तुकीं लोकार्पण जालें.
ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाले उपरांत काणकोणकारांनीच आपणाक सगल्यांत पयलीं नागरी भोवमानाचें आमंत्रण दिल्लें. ‘कोंकणी प्रजेचो आवाज’ निमतान काणकोणांत जावपी बसकांक आपूण हाजीर रावतालो. तो काळ वेगळो आशिल्लो. सगले कडेन भिरांतीचें वातावरण. बसका जाले उपरांत करमल घांटा मेरेन पावोवपाक मार्टीन मिनीन फर्नांडीस आनी रमेश कोमरपंत येताले, अशी याद मावजो हांणी ह्या वेळार सांगली.
सुत्रसंचालनः आकलन अानी अणभव हे पुस्तक वाचचें. वाचकांनीच ह्या पुस्तकाचें मोल थारावचें, अशें पुस्तकाचे विमोचन जाले उपरांत लेखिका डॉ. च्यारी हिणें सांगलें.
सुरवातीक उल्हास पै भाटीकार हांणी दामोदर मावजो हांची ‘रिजल्ट’ ही कथा सादर केली. मानपत्राचें वाचन सुदेश नायक हांणी केले. कलमाकर म्हाळशी हांणी येवकार दिलो. प्रशांत नायक हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली.
सुत्रसंचालन शिरीष पै हांणी केले, जाल्यार सुरज कोमरपंत हांणी उपकार मानले.

काणकोण कलेचें दुसरें कुळार : दौलत हवालदार
अंत्रूज म्हाला उपरांत कलेचें दुसरें कुळार म्हूण काणकोण म्हाला कडेन पळयतात. भोवसंस्कृतायेन भरिल्लो वाठार म्हणल्यार काणकोण. संत परंपरेन समाजाक एकठांय हाडपाचो दिश्टीकोण हाडलो. संस्कृताय, संगीत तिगोवपाचें काम देवळां आनी इगर्जींनी केलें. साहित्याचीं सगलीं तासां कोंकणी भाशेंत पळोवपाक मेळटात. आयचे पिळगेन वाचन करपाक जाय, अशें दौलत हवालदार हांणी सांगलें.