‘भूजल पुनर्भरण’ उपक्रम चालीक लावपाचो मोर्ले पंचायतीक पयलो मान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 ‘भूजल पुनर्भरण’ उपक्रम चालीक लावपी मोर्ले सत्तरींतली पंचायत गोंयांतली पयली पंचायत थारल्या अशी माहिती मोर्ले पंचायतीची सचीव मोनाली बेतकीकार हांणी मोर्ले काॅलनी कम्युनिटी सभाघरांत घडोवन हाडिल्ले कार्यावळींत दिली.
दरेकाक उदकाचें म्हत्व खबर आसा. उदकाविणें जगप हो विचारूच आमी करूंक शकनात. उदका बगर आमचे जिणेक कांयच अर्थ ना. दिसानदीस जमनींतल्या उदकाची पातळी उणी जायत आसा. आनी अशेंच जर आनीक कांय वर्सां चलत रावलें जाल्यार जमनींतलें उदकूच एक दीस ना जातलें. अशी परिस्थिती आमचेर येवची न्हय म्हणून आमी पावस कितलोय पडूं पावसाचें उदक जमनींत फोंडकूल खणून तातूंत सांठोवंक जाय. जे वरवीं पावसाचें उदक जमनी वयल्यान व्हांवन वचनासतना जमनींत उरतलें. हे खातीर विक्रमादित्य पणशीकार आनी धावरूख संस्था, पेडणें हांच्या पालवान हे पंचायतीचे वतीन भूजल पुनर्भरण उपक्रम चालीक लायलो.
हे कार्यावळीक भलायकी, नगर नियोजन, महिला आनी बाल कल्याण मंत्री विश्वजीत राणे, पर्यें मतदारसंघाची आमदार डाॅ. दिव्या राणे, सरपंच विद्या सावंत, पंचायत सचीव मोनाली बेतकीकार, पंच वांगडी शुभदा गांवस, दिव्या जोशी, चरणसिंग राणे, रितेश नायक, पंचायत कर्मचारी संजू गांवकार, दिनेश माईणकार, अक्षय माईणकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले.
ह्या वेळार प्रकल्पाची जनजागृती करपी विक्रमादित्य पणशीकार आनी धावरूख संस्थेचे अध्यक्ष रुद्रेश म्हाबळ हांणी प्रकल्पा विशीं म्हायती दिली. जर आमी आयज उदकाचें योग्य तरेन वेवस्थापनव केलें तर येता ते पिळगेक उदकाचें दायज आमी दिवंक शकले पूण जर उदकाचें योग्य तरेन वेवस्थापन केलें ना जाल्यार मात तांचे खातीर उदक सांठोवप आमकां कठीण जातलें. म्हणून उदक आडायात, उदक जिरयात आनी उदकाचें योग्य वेवस्थापन करात. जे वरवीं उदका खातीर आमी काडाओडी काडच्यो पडच्यो नात अशें विक्रमादित्य पणशीकार हांणी सांगलें.
उदक ही सैमाची देण. म्हणुनूच मनशाक ताचें मोल कळना. उदकाचो उणाव गोंयांतूच न्हय संवसारभर निर्माण जाला. कारण जमनीच्या पोटांतली उदकाची पातळी खूब खाला गेल्या. गोंयांत फावो त्या प्रमाणांत पावस पडून लेगीत हें उदक जमनींत जिरनासतना तें व्हाळ आनी न्हंयेच्या माध्यमांतल्यान दर्याक मेळटा. मनशान रानां बोकडीं केलीं. बांदकामांक लागून झाडां मारलीं. ताका लागून जमनींत जितलें उदक जिरूंक जाय, तितलें जिरना. म्हणून उदक आडायात, उदक जिरयात हे संकल्पनेचेर आमी भर दिवंक जाय. जमनींत खोल खड्डो खणून तातूंत बुराक केल्लें बॅरल दवरचें आनी पाख्या वयलें उदक पायपाच्या आदारान सकयल हाडून तें उदक बॅरलांत सोडपाचें. जाका लागून हें उदक ल्हवू ल्हवू जमनींत जिरतलें आनी फुडें उदकाची पातळी वाडटली अशें रुद्रेश म्हाबळ हांणी सांगलें.
ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लोकांक उदकाची बचत करपाचें आवाहन केलें. उदक म्हणल्यार जीण. आमची जीण तिगोवन दवरपा खातीर उदक तिगोवन दवरूंक जाय अशें तांणी सांगलें.
ह्या वेळार आमदार डाॅ. दिव्या राणे हांणीय आपले विचार मांडले. रुद्रेश म्हाबळ हांणी प्रकल्पाचें प्रात्यक्षीक करून दाखयलें. विक्रमादित्य पणशीकार हांणी प्रकल्पाचें म्हत्व सांगलें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन पंचायत सचीव मोनाली बेतकीकार हांणी केलें.