भुरग्यांचें ऑनलायन शोशण, सावधगिरी म्हत्वाची

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्यायालयांत दोशी थारपाचे प्रमाण 33.8% आसलें जाल्यार ह्या वाठारांतल्यो कागाळी पाराद उरपाचें प्रमाण 98.3% आसलें. पालक – भुरगीं तशेंच हेर सगळ्या भागधारकां मदीं सतत संवाद ह्यो गजाली चड म्हत्वाच्यो.

भुरग्यांचें ऑनलायन लैंगिक शोशण ही एक गंभीर समस्या. गोंय राज्या भुरग्यां हक्का आयोगान हालींच पिलार हांगा ह्या विषयाचेर भुरग्यां पासत वावुरपी संस्था, पालक, शिक्षण संस्था तशेंच पुलीस आनी हेर भागधारकांची कार्याशाळा ही समस्या कशेतरेन हातळपाची ताचेर भासाभास करपाक आपयिल्ली. दिव्यांग भुरगीं हीं ह्या समस्येंत एक खूप असुरक्षीत घटक, देखून तांचे पासत वावुरपी म्हणून हांवें तातूंत भाग घेतिल्लो.
दिल्लींतल्या केंद्रीय बायल आनी भुरग्यांच्या कल्याण मंत्रालया सकल येवपी ‘इंडिया चायल्ड प्रॉटॅक्शन फंड’ हे संस्थेत ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली.
ऑनलायन भुरग्यां शोशण ही संसारीक पांवड्यार व्हड गंभीर समस्या आनी ती वाडत वचत आसा. हाचें कारण म्हळ्यार शिक्षण आनी तांच्या फुडाराक भुरग्यांक आयटी, तंत्रगिन्यान, इंटरनॅट ह्यो गजाली सामक्यो गरजेच्यो. पूण, ऑनलायन, डिजीटल माची ह्यो गजाली दुधारी शस्त्र. ताचो बरो वापर जाता तेच वरीं ताचो अनिष्ट प्रवृत्तीचे लोक पाडो वापर करतात. हें तंत्रगिन्यान इतल्या नेटान फुडें वता, बदलत आसता की पालकांक आपल्या भुरग्यां कडेन ताचेर कशे नियंत्रण दवरप हीच मोठी समस्या जाता.
भासाभासेंतल्यान कांय गजाली भायर आयल्यो त्यो सामक्यो आवरो उडोवपी. समाज माध्यमांतल्यानय हे प्रकार व्हड प्रमाणार चलतात. जायते फावटी भुरगीं कुतुहल म्हणून असल्या गजालीनीं ऑनलायन पद्धतीन भितर सरतात. हातूंत मागीर भुरग्यांक (चड करून चली भुरग्यांक) तांचे सॉफ्टवॅरांच्या आदारान नग्न फोटो तयार करून ब्लॅक मेल करपाचे प्रकारय जातात. भुरग्यांची लैंगीक फोटोग्राफी हो एक व्हडलो प्रकार. त्या जाळ्यांत कांय भुरगीं फसूं येतात. हो मोठो बेकायदो वेवसाय जाला. पालकांक आयचे परिस्थितींत भुरग्यां कडेन पासार करपाक वेळ उणो आसता, हातूंतल्यानय भुरग्यांचो ऑनलायन बाबतींत नियंत्रण दवरपांत अपेस येता.
डिजीटल तंत्रगिन्यान वापरून जें ऑनलायन शोशण जाता तातूंत आनीक एक समस्या म्हळ्यार ऑनलायन गेमिंग. कांय भुरगीं हातूत सामकीं पिसावतात. कांय तेंपा फाटीं संवसारीक पांवड्यार एका अशाच ऑनलायन गेमीच्या नादाक लागिल्ल्या जायत्या भुरग्यांनी आत्महत्या केल्ली. व्हड बोवाळ जाल्लो. ह्यो गजाली बंदी घालून सुटनात. कारण बंदी घाल्लो ‘कंटेंट’ (मजकूर) दुसऱ्या मार्गान लिपचोरयां भायर येवन भुरग्यांच्या हाताक लागता. हांगां भुरगीं आनी पालक हांचे मदीं पारदर्शकता आनी विश्वास आसता तितलें बरें. तेच परीन शाळा आनी पालकवर्ग हाचे मदीं सतत संवाद जाय.
ह्या ऑनलायन समस्येंत जायते प्रकार आसतात. तातूंत सॅक्शुयल ग्रूमिंग, सॅक्सिंग, ऑनलायन छळ, आनी सॅक्शुयल अॅब्यूज मजकूर शॅर करप अशे जायते प्रकार मोडटात. समाज माध्यमांचो ही समस्या वाडोवपांत मोठो वापर जाता.
2020 वर्सा इंडीया चायल्ड प्रॉटॅक्शन फंड संस्थेन एक अहवाल वितरायिल्लो. ताचे प्रमाण चायल्ड सॅक्सुअल अॅब्यूज मजकूर ऑनलायन वितरावणेंत कोव्हिडा उपरांत अचकीत प्रचंड वाड दिसून आयली. त्या अहवालांत म्हटलां की चायल्ड पोर्नोग्राफीची मागणी सुमार 100 शारांत आनी भौशिक वॅबाचेर म्हयन्याक 5 दशलक्ष इतली आसली. शेणिल्ली आनी शोशित भुरग्यांच्या राष्ट्रीय संस्थेच्या अहवाला प्रमाण फाटल्या 15 वर्सांत भुरग्यांच्या लैंगिक शोषण मजकुरांत 15000% वाड जाल्या. ते संस्थेच्या सायबर टीप ऑनलायन अहवाला प्रमाण भारतांत ह्या शोशणा आड सुमार २ लाख केशी नोंद जातात. जायते पालक चली वाडिल्ले बी आसता तेन्ना पुलिशेंत कागाळ दिवंक बी भियेतात आनी फाटी – फुडें जातात. भुरगीं ह्या शोशणाक बळी पडपाचें कारण म्हणल्यार तांकां हातांत तंत्रगिन्यान मेळटा खरें, पूण तांतले धोके आनी ताका लागून घेवपाची सुरक्षीतताय, सावधगिरी हांची तांकां कल्पना आसना. तांकां नवे प्रयोग करप नव्यो गजाली शिकप, उत्सुकताय आनी नवें नवें तंत्रगिन्यान शिकपाची उमेद आसता. पुण हें करतना तांकां जर योग्य मार्गदर्शन नासत तर तीं त्रासांत पडूं येतात. जायते फावटी आवय बापायच्या, शिक्षकांच्या भंयान तीं गजाली लिपयतात आनी मागीर ऑनलायन ब्लॅक मेल सारक्या खूब धोक्यांक बळी पडटात.
कोव्हिड काळांत शिक्षण घरच्यान ऑनलायन पद्दतीन व्हड प्रमाणार आयलें आनी ह्या प्रकारांक आनीक उर्बा मेळ्ळी. ऑनलायन शिक्षणा वांगगडाच ऑनलायन मनोरंजन, ऑनलायन गेमींग अशे प्रकार वाडले. हांतूंतल्यान इंटनॅटाच्या निर्बधां बगर वापरांत प्रचंड वाड जाली.
भुरगीं आतां इंटरनॅटाचेर चड वेळ घालयतात. देखून समाज माध्यमांतल्ल्यान तांकां खुणावप, आकर्शित करप, हांतूंतल्यान भुरग्यांची तस्करी, लैंगिक शोशण, बळजबरेन पाॅर्नग्राफी खातीर तांचो वापर तशेंच भुरग्यांचे सायबर बुलियींग हे प्रकार वाडत चल्ल्यात. नॅशनल क्रायम रिसर्च ब्युरोच्या आंकडेवारी प्रमाणे 2021 वर्सा पुलीसांनी नोंद केल्ल्या ह्या प्रकरणांतलीं फक्त 33% प्रकरणांत चार्ज शीट मेरेन पाविल्ली. न्यायालयांत दोशी थारपाचे प्रमाण 33.8% आसलें जाल्यार ह्या वाठारांतल्यो कागाळी पाराद उरपाचें प्रमाण 98.3% आसलें. पालक – भुरगीं तशेंच हेर सगळ्या भागधारकां मदीं सतत संवाद ह्यो गजाली चड म्हत्वाच्यो.

प्रकाश वा. कामत
9422443093