भुंयपाल माध्यमीक विद्यालयांत गुरू पुनव उत्सव व्हडा उमेदीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः भुंयपालच्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयान गुरू पुनव मनयली. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचे पूजन केलें. गुरू व्यास हांच्या फोट्याक विद्यार्थ्यांनी फुलां हार घालून ताचें पूजन केलें. शिक्षकांनी गुरू पुनवे संबंदी विद्यार्थ्यांनी म्हायती दिली.
शिक्षक हो विद्यार्थ्याचें जिणेतलो म्हत्वाचो घटक आसा. दरेका शिक्षकान तांकां जाय तें मार्गदर्शन करून तांच्े जिणेक आकार दिवपाचें काम करपाक जाय अशें ज्येश्ठ शिक्षक अनंतराव राणेन सांगलें. कला शिक्षक गोविंद तारी हांणी काडल्ल्या महर्षी व्यास ह्याच्या विशेश चित्रांचें ह्या वेळार प्रकाशन केलें.