भिवपाची गरज ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हें माजर कोणाक भियेंता देव जाणा. देवाक कशें विचारतलो? ते खातीर पयलीं मडगांवां वचून देवा कडेन उलोवपी कोणूय मेळटा जाल्यार सोदचो पडटलो.