भास काय भुताटकी?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


हें माजर ह्या सुण्यां वांगडा कशें कुटुऱ्यो खेळटा पळयात. ताका बाबड्याक आपणाचेर कोणे दावखूल मारलें तेंच कळना जालां. ही भुताटकी, भास अशेंय ताका दिसलां आसतलें.