भावार्थ मांद्रेकाराक सावित्रीबाय फुले पुरस्कार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पेडणेः महारााष्ट्र मराठी साहित्य मंडळावतीन दितात तो सावित्रीबाय फुले साहित्य पुरस्कार गोंयांतले इतिहास अभ्यासक भावार्थ मांद्रेकार हांका जाहीर जाला.  “अद्वितीय रणसंग्राम” ह्या पुस्तका खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला.
2019 वर्सा प्रकाशीत जाल्ल्या ह्या पुस्तकाक गोंय, महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांत वाचक वर्गाचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. सद्या ह्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती प्रकाशीत करपाचो मांद्रेकार हांचो विचार आसा. तशेंच ताचो इंग्लिशींत अणकार जावपाचो आसा.
गोंयकार इतिहास संशोधक सर्गेस्त पांडुरंग पिसुर्लेकार हांच्या उपरांत देशाचे राष्ट्रीय इतिहासाचेर आदारीत रणसंग्राम हे पुस्तक बरोवपी मांद्रेकार हे दुसरे गोंयकार आसात. 1757 तें 1857 ह्या कालखंडांत ब्रिटिशांनी भारतीयांचेर केल्ल्या छळणुकेचो इतिहास ह्या पुस्तकांतल्यान मांडला. ललित साहित्य शैलींत तो बरयिल्ल्यान खंयच्याय पिरायेच्या वाचकाक तो वाचन असो दिसता हें पुस्तकाचे खाशेलेंपण आसा. ललित साहित्य शैलीत इतिहास मांडला गेल्याने तो कोणत्याही वयोगटातील वाचकवर्गाला आणि विशेषतः इतिहासाची आवड नसलेल्या वाचकालाही वाचावासा वाटतो हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आहे.
ह्या साहित्य पुरस्काराचें वितरण ठाणे-मुंबय हांगा 21 मेक जातलें. भावार्थ मांद्रेकार हांका फुले पुरस्कार मेळिल्ले खातीर अखील भारतीय साहित्य म्हामंडळाचो उपाध्यक्ष तशेंच गोंय मराठी साहित्य मंडळाचो अध्यक्ष रमेश वंसकार हांणी तांकां परबीं भेटयल्यांत. गोंयांतल्या नवोदीत साहित्यिकाक व्हो भोवमान आसा. मंडळाचे राजमोहन शेट्ये, उमे उमेश शंकर गाड, गोमंतक मराठी अकादमीचो अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकार, शिवशक्ती संघ- पेडणे हाचो अध्यक्ष सुभा, पार्सेकार हांणी मांद्रेकाराक परबीं भेटयल्यांत.