भारत श्रीलंके मदीं आयज निर्णायक टी-20  

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
राजकोटः  श्रीलंके आडचे दुसरे टी-20 मॅचींत भारताक 16 धांवड्यांनी हार खावची पडली. अशे तरेन 3 मॅचीचे हे माळेंत 1-1 अशी बोरोबोरी जाल्या. हे माळेंतली निर्णायक तिसरी मॅच आयज राजकोटांत जातली. ती जिखून दोनूय पंगड माळ बोल्सांत घालपाचो यत्न करतले. हार्दिक पंड्याच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगडाक ही मॅच जिखून दाखोवपाचें तितलें सोपें ना. ते खातीर भारतीय पंगडाक आघाडेच्या फळींतल्या बॅट्समनांक आनी बॉलरांक बरेंच काम करचे पडटलें.
भारताच्या बिन्नीच्या बॅट्समनांक आपल्या खेळांत सुदारणा करची पडटली. पुणे हांगा जाल्ले दुसरे टी-20 मॅचींत भारताचे पयले 5 खेळगडे सवाय भितर बाद जाल्ले. मात सूर्यकुमारान शानदार खेळी केली. इशान किशनान पयले मॅचींत बरी सुरवात केल्ली मात ताका चड धांवड्यो करपाक जमलें ना. ओपनर इशान किशन आनी शुभमन गिलान बरी कामगिरी करून दाखयल्यार भारतीय पंगडा कडल्यान जैताची अपेक्षा करपाक जातलें. शुभमन दोनीय मॅचींत फ्लॉप थारलो. इशान किशन अपेक्षीत कामगिरी करपाक शकलो ना.
भारतीय पंगडा खातीर बॉलिगेंची समस्या आसा. श्रीलंके आडचे दुसरे टी-20 मॅचींत भारतीय बॉलरांनी धांवड्यो दिल्यो. चड करून डेथ ओव्हरींनी अर्शदीप सिंग बरोच म्हारग पडलो. आनी आपल्या स्पेलांत 5 नो बॉल केले. राजकोट मॅचींत भारतीय बॉलरांक बरी कामगिरी करून दाखोवची पडटली.
आशिया कप चॅम्पियश श्रीलंकेन शानदार पुनरागम करून भारता खातीर धोक्याची घंटा वाजयल्या. मता तांच्या मदले फळे कडल्यान बरे कामगिरीची अपेक्षा आसतली. राजकोटाची पीच सपाट आसा आनी ती बॅट्समनांक बरी आसतली असो अदमास आसा. टॉस कोण जिखता तें म्हत्वाचें आसतले. जो कॅप्टन टॉस जिखता तो पयलीं बॉलिंग करतलो अशें दिसता.